Makale Arşivi
  
  
  
Fotoğraf Çekimleri
  
Yurtdışı Gezi Fotoğrafları
  
Hazırladığı Eserler
  
Seminer ve Konferanslar
  
Plaketler
  
Teşekkür Belgeleri
  
Ödül Törenleri
 SEMİNER VE KONFERANSLAR

21.YÜZYILIN BAŞINDA 2.KIRIKKALE SEMPOZYUMU
BASIN VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Konu:
   "Şehir Tarihi Sürecinde Yerel Medyanın önemi"

Konuşmacı : Ercihan Çakmak

DEĞERLİ DAVETLİLER

Kırıkkale Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan bir Anadolu şehridir. Kent tarihimiz yenidir.
Yerel Basın özellikle gazeteler kent arşivini oluşturması bakımından şehirler için ayrı bir anlam teşkil eder. Her ne kadar şehirlerin resmi tarihi kurumlar tarafından oluşturulsa da gazetelerin yaptığı haberler gün gün o şehrin ana gündemini aynı zamanda arşive taşır. Resmi tarihin sınırlarına girmeyen birçok olay gazetelerin sayfa ve sütunların da yer alır.
Biz gazeteciler aslında mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız ilinde yazılı arşivini tutmaktayız.
Kırıkkale'nin ilk yerel gazetesi Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Keskin'de 41 sayı olarak yayınlanan Keskin Gazetesidir.

KESKİN GAZETESİ

1924 yılının Nisan ayında Keskin'de aynı isimle yayınlanan gazete Cumhuriyetin ilk yıllarında Keskin ve Kırıkkale için ışık tutmaktadır.
41. sayısı yayınlanan 'Keskin Gazetesi' yayın hayatına 28 Nisan 1924'de başladı. Arap Alfabesi ile hazırlanan gazete haftanın Pazartesi günleri yayınlandı. Sahibi Hüseyin Mazhar beydi. Gazetenin yıllık ücreti 250 kuruştu. Her sayının ücreti ise 5 kuruştu. Gazete Keskin dışına da postalanmakta idi.
84 yıl önce Keskin insanının kültür seviyesinin yüksekliğini gösteren gazetenin orijinalinden alınmış fotokopileri Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde bulunmaktadır. Gazeteyi  ve haberlerini Yard.Doç. Bayram Sakallı bir kitapta toplamıştır.Yapılan haberler incelendiğinde Keskin'de eğitim ve kültür yapısı yüksek bir halk kitlesinin yaşadığının şahidi oluyoruz.
Keskin Gazetesinde Keskin'in 1924 yılındaki yaşamından kesitler bulmak mümkün. Keskin'de belediyecilik hizmetleri, esnafın konumu, günlük olarak açıklanan buğday, yağ ve yün vb. tarımsal ürünlerin fiyatlarını, toplumun değer yargılarını algılamak mümkündür.
Bilindiği gibi Gazeteler kültür yapısı gelişmiş toplumlarda daha revaçtadır. Keskin halkının 1924 yılında haftalık olarak çıkan bu gazeteyi bir yıl boyunca okuyacak yüksek kültür yapısına sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. İşte gazete arşivciğinin gelecek nesillere aktardığı en güzel meslek mirası budur.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında "Bilgi Kuvvettir" demiştir. Gazetelerde bulunduğu şehirlerin bilgi kaynaklarıdır. Şehir tarihine yönelik yapılan araştırmalarda ilk olarak gazetelerin kapısı çalınır. Kırıkkale'nin eski fotoğrafları, yıllara yönelik hedef konuları istenir. Kentsel Projeler gazete arşivlerinde geniş şekilde yer alır.
Gazeteler aslında yaşadığı şehrin arşivini her gün tutmaktadır. Gazeteler bilimsel araştırmalar için önemli bir kaynaktır. Bugünkü gazeteler yarın için arşiv olmaktadır. Çekilen fotoğraflar şehrin gün gün görsel arşivini kayıt altına almaktadır.
Mahalli Radyolarımızda ise yöre sanatçılarımızın kasetleri özenle şehrin müzik arşivi olarak saklanmaktadır.
Özellikle bizim gibi genç şehirler için her gazete bir kütüphanedir. Her mahalli gazete sivil bir arşiv kaynağıdır.

DEĞERLİ DAVETLİLER 

Sinevizyonumuzda da izlediğiniz gibi İl Gazetesinin 25 yıllık yayın hayatın da  Kırıkkale'nin şehirleşmesine yönelik 10 dakikalık gösteri bile gazetelerin şehir geçmişindeki önemini göstermektedir. Sanırım bu sinevizyon gazetelerin şehir arşivindeki konumunu anlatmaya yeterlidir.
Şehrimizin nereden nereye geldiğini en iyi değerlendirmesini gazete arşivlerinin kıyaslaması gösterir.                               
Sinevizyonumuzdaki haberlerimizde takip ettiğiniz gibi mahalli gazeteler kentin hedeflerine paralel kamuoyu gücü oluşturduğu görülmektedir. Şehrimizin tüm hedeflerinde basınımız yerel yöneticilerin yanında yer almaktadır.
1983 yılında Kırıkkale ilçe iken kurulan ve Kırıkkale'nin il olma hedefini kendisine ilke edinen İl Gazetesinin adını İL koyması bile şehir hedefleri ile Mahalli Basının ortak hareket etmesinin en güzel örneğidir.
İl Gazetesinin 15 yıldır Genel Yayın Müdürlüğü görevinde bulunan bir gazeteci olarak tüm mahalli gazetelerin ve meslektaşlarımın "şehir ağlarsa ağlayan, Kırıkkale gülerse gülen "bir yayın anlayışı doğrultusunda yayın hayatlarını sürdürdüğünü göğsümü kabartarak söyleyebilirim.
Kırıkkale Mahalli basını ve özellikle gazeteler her dönemde şehrin kültürel, sosyal, spor, ekonomik ve toplumsal hayatında yer almıştır.
Kırıkkale'nin İl Olması
Kırıkkale'nin Kalkınmada Öncelikli Yöre olması
Kırıkkale Üniversitesinin kurulması
Küçük Sanayi Sitesinin kurulması
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesi
TÜPRAŞ Rafinerisinin isminin Orta Anadolu Rafinerisi yerine Kırıkkale Rafinerisi olarak değiştirilmesinde
Kırıkkale -Ankara arası hızlı Tren seferlerinin konulmasında ve buna benzer onlarca projede
Kırıkkale basının öncülük görevi gördüğü haber arşivlerinde kendisini göstermektedir.
Kırıkkale basının son ortak hedefi ise yine ilimiz için hayatı önem taşıyan Teşvikli İl statüsünün ilimize verilmesidir.

DEĞERLİ DİNLEYİCİLER

Birçok mesleki engel ve ekonomik zorluğa rağmen Kırıkkale basını zor şartlar altında görevini en iyi şekilde yerine getirmenin mücadelesini vermektedir
İlimizde 11 Mahalli gazete, 6 mahalli Radyo bulunmaktadır. Bu gazetelerin değişik departmanlarında yaklaşık 80 -100 kişinin istihdam edildiği bir gerçektir.
Kırıkkale'de gündemin oluşumun da ve Kırıkkale'nin yaşadığı sıkıntı ve sorunların dile getirilmesinde basınımız öncülük görevini her zaman gönüllü olarak üstlenmektedir.
Yerel basınımız bazı olayları eleştirdiği gibi başarılı hizmetleri de yaptığı etkinliklerle ödüllendirmeyi bilmiştir.
Kırıkkale Basını ilimizin kültür, ekonomik, siyasi ve spor hayatına önemli katkılar sağlamıştır.
Ödül törenleri, fotoğraf sergileri, Meslek içi eğitimleri, yurt içi eğitim gezileri, Panel ve çok sayıda konferans düzenlemiştir.

SONUÇ OLARAK

Kırıkkale basını birçok imkânsızlıklara rağmen bünyesinde sürekli olarak yenilikler ve yatırımlar yapmaktadır.
Devletine ve Milletine bağlı,
Atatürk İlkelerini yürekten benimsemiş,
Cumhuriyetine kalpten bağlı,
Kırıkkale'ye sevdalı
Milli değerlerine geçmişine saygılı,
Anadolu ruhunu sürekli koruyarak
Basın meslek ilkelerinden taviz vermeden
Yayın politikası sürdürmektedir.

Saygılarımla

ERCİHAN ÇAKMAK
İL GAZETESİ GENEL YAYIN MÜDÜRÜ                  14 Mart 2008


ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
Konu : Medya Dili


ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Konu : Gazetecilik

ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Konu : Fotoğrafçılık

kalehaber.net 2010 - Tüm hakları saklıdır.