23 Temmuz 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Düğünde silah atanlara operasyon
Düğünde silah atanlara operasyon
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
  KAMU İLANLARI
13 Nisan 2017 Perşembe
MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE

1 Adet Hidrolik Road Bloker ve Kollu Bariyer alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2017/175382

1-İdarenin

Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi Nu:9 71330 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

3182242892-3182242891

mkecelik@mkek.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a)     Adresi

b)     Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)


2-lhale konusu malın

a)      Niteliği, türü ve miktarı

b)  Teslim yeri

c)      Teslim tarihi


1 Adet Hidrolik Road Bloker ve Kollu Bariyer. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Fabrikamız Çelik Kapısı Girişi.

30 Takvim Günü.


 


3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer

b)      Tarihi ve saati


MKE Ağır Silah ve Çelik fabrikası Tedarik Müdürlüğü Toplantı Salonu.

24.04.2017-10:00


Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
  kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   

  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

  Blokaj bariyerde kullanılan bütün hidrolik elemanlar TSE , ISO normlarına uygun ve CE belgeli olacaktır.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
  şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Bütün hidrolik elemanlar TSE, ISO normlarına uygun ve CE belgeli olacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk

  Lirası) karşılığı İdaremiz Tedarik Müdürlüğü Alım Servisi, adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İBAN: 350006400000142500001863 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC KimlikA/ergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı

    
     
   
  YAZARLAR Tüm Yazarlar
  Fazlı GÜVENTÜRK
  Şevket ÖZSOY
  Kırlangıçoğlu Oktay
  İsmail Tekpınar
  Hakan Öztürk
  Seyfettin Çetiner
    
   E-GAZETE E-Gazete Arşiv
    23 Temmuz 2018 Pazartesi
    
    
   ÇOK OKUNANLAR  
    
   
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net