Kırıkkale 20°
Kale Haber
Gündem 1 Hafta Önce

KIRIKKALE LİSESİ ULUSLARASI PROJESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Kırıkkale Lisesi’ nin kurucusu  olduğu ve 7 farklı ülkeden 100'ü aşkın öğrencinin 2022/ 2023 eğitim öğretim yılı boyunca beraber çalıştığı  "Code of Mystery" (Gizem Kodu) isimli etwinning matematik projesinin çalışmaları Ekim 2022- Mayıs 2023 arasında aktif şekilde devam etmiştir.  Projenin kuruculuğunu Kırıkkale Lisesi adına matematik öğretmeni Dr. Nevin Bilgiçli,  Slovak meslektaşı Dr. Monika Polanska ile beraber yapmıştır. Projede Türkiye (Kırıkkale ve Ankara), Slovakya, Fransız Guyanası, Çekya, İspanya, Portekiz, Hırvatistan’ dan 8 okul beraber çalışmıştır. 

Proje hakkında bilgi veren proje kurucusu ve yöneticisi  Dr. Nevin BİLGİÇLİ  ‘Bilimsel çalışmalar yenilikçi ve oyun temelli öğretim yöntemlerinin matematiğe karşı olumsuz ön yargıları azaltmada ve motivasyonu artırmada oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu durumdan yola çıkarak kriptoloji (şifreleme bilimi) kullanarak oluşturulan oyun temelli  bu projenin  ilk bölümünde, öğrenciler önce büyük bir dijital kaçış oyununun parçalarını oluşturmak için ulusal takımlarda çalıştılar. Öncelikle gizemli bir polisiye hikayenin kurgusunu adım adım oluşturdular. Kurgu gereği hikayenin gizemli kahramanı olan şüpheli kişi ortak ülkeleri gezerek ülkelerin tarihi ve turistik açıdan önemli mekanlarına şifreli mesajlar bıraktı. Ortaklar önce bu mekanları sanal olarak ziyaret ederek keşfetti daha sonra bu mekanlarda gizlenmiş şifreli mesajlara ulaştı ve matematiksel işlemler kullanarak mesajları deşifre ettiler. Tüm ipuçları deşifre edildikten sonra öğrenciler uluslararsı takımlarda çalışarak şüphelinin robot resmini, gezdiği rotayı vb. oluşturdular, ipuçları hakkında tartıştılar ve kaçış oyununun konusu olan gizemli olayı çözümleyerek şüpheli kişinin kimliğini ortaya çıkardılar. Daha sonra her uluslararası takımdan bir öğrenci  çözümlerini uluslararası online toplantıda tüm ortaklara İngilizce olarak sundu. Hikayenin finalini oluşturan etkinlik ise Çek Cumhuriyetindeki ortaklarımızı 9-13 Mayıs 2023 tarihlerinde Prag’ daki ziyaretimiz sırasında gerçekleştirildi. Prag Lojistik Hizmetler Lisesinde buluşan Kırıkkale Lisesi öğrencileri ile Çek öğrenciler oyunun finalini oluşturan etkinliği gerçekleştirdiler. Böylece ortak, dijital, eğitici kaçış oyunu ve oyunun çözümleri oluşturuldu. Daha sonra bu kaçış oyunu diğer eğitimci ve öğrencilerin de  kullanabilmesi için ortak ülkelerde yaygınlaştırıldı.

Projenin ikinci yarısında her ulusal takım, matematiksel bir algoritma ile özgün bir şifreleme yöntemi geliştirdi, ardından tüm yöntemler birbirine bağlanarak çok aşamalı, benzersiz ve ortak bir şifreleme yöntemi elde edilmiş oldu. Son olarak ortak yöntemin yazılımı öğrenciler tarafından yapıldı.

Proje boyunca yenilikçi, işbirlikçi, proje tabanlı ve disiplinler arası pek çok  etkinlikte görev alan öğrenciler çok çeşitli ortak koleksiyonlar ve ortak ürünler elde ettiler. Projenin sonunda tüm çalışmaların özetlendiği final e-kitabı, final sanal sergisi, final videosu vb. final ürünleri oluşturulup yaygınlaştırılarak proje faaliyetlerinin diğer eğitimci ve öğrencilere ilham olması sağlandı.

Proje faaliyetleri  neticesinde Matematik, Bilişim ve İngilizce başta olmak üzere öğrenciler pek çok alanda bilişsel ve sosyal olarak geliştiler. Proje faaliyetleri proje boyunca yapılan öğrenci ve öğretmen anketleri ve matematik motivasyonuna yönelik bilimsel ilk ve son test yöntemine göre değerlendirilmiştir ve sonuçlar şu şekildedir;  Matematik motivasyonu (anlamlı artış), orijinal fikir ve ürünlerle yaratıcılığı geliştirme(%100), proje tabanlı disiplinler arası öğrenmeyi deneyimleme (%82,4), problem çözme ve analitik düşünmeyi geliştirme (%100), İngilizce kullanma pratiğini arttırma (%80,8), 21.yüzyıl becerilerini geliştirme (%100), öğrenci ve öğretmenlerin bilişim becerilerini geliştirme (%81.65), işbirlikçi çalışma becerilerini geliştirme (%90,2), matematik, bilişim, bilim okuryazarlığı (%100), kişisel veri güvenliği hakkında farkındalığı arttırma (%100), kültür alışverişi yapma ve yabancı akranlarla iletişim becerisini geliştirme (%74.7), eTwinning platformunu başkalarına tanıtma (%100), gelecek uluslararası projeler için iyi ilişkiler kurma (%90.4). Bu sonuçlar  başarılı bir proje süreci geçirdiğimizi ve projenin sonunda ulaşmayı planladığımız  tüm hedeflere ulaştığımızı bize gösterdi’ dedi.

Kırıkkale Lisesi müdürü Basri BAŞAT: ‘7 ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin beraber çalışarak başarılı sonuçlar elde ettiği bu projeye okulumuzun önderlik etmesinden dolayı çok memnunuz. Öğrencilerin akademik ve sosyal anlamda gelişmesini sağlayan böyle çalışmaları her zaman destekliyoruz. Projeyi oluşturan, yöneten ve öğrencilere her aşamada rehberlik eden öğretmenimizi ve projede görev alan öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum’ dedi.