Kırıkkale 20°
Kale Haber
Sağlık 5 Ay Önce

Simülasyon Ağırlıklı Eğitim

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde karşılaşılma ihtimali ve ölüm oranı yüksek vakalar arasında yer alan travma vakalarına daha etkili, doğru ve acil müdahale edilmesini sağlamak için 112 çalışanlarına gerçek yaşam ortamlarıyla uyumlu, küçük grup çalışması içeren, uygulama ve simülasyon ağırlıklı Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi verildi.

Olay Yeri Yönetimi, Triaj, Travmalı Hastalarda Olay Yeri Yönetimi, Spesifik Travmalar 1 (Kafa ve Spinal Travmalar), Spesifik Travmalar 2 (Toraks, Abdominal ve Pelvik Travmalar), Spesifik Travmalar 3 (Crush Sendromu, Ekstremite Travmaları ve Yanık), Acil Olgu Yönetimi gibi konuların verildiği eğitimde katılımcılar tarafından pratik uygulamalar yapıldı. Travma vakalarındaki ölüm oranının düşürülmesi; hastane öncesinde hastaya ya da yaralıya erken ulaşma, doğru girişimlerde bulunma,  doğru tedavi uygulama ve uygun transport yöntemleriyle uygun tedavi merkezine ulaştırma,  hastane acil servisinde ise doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması ile sağlanabilir. Buna bağlı olarak,  travma vakalarıyla çok sık karşılaşan hastane öncesi sağlık çalışanlarının konuyla ilgili aldıkları eğitim hayati önem taşımaktadır.