Kırıkkale 20°
Kale Haber

Gündem

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yaptığı iki etkinlikte meslektaşlarını bilgilendirdi.  İlk etkinliği Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdi. Burada Ticaret İl Müdürlüğü Sunum Memuru Betül Tosun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkında bilgi verdi. İkinci sunumda EDM iş birliği ile E- Dönüşüm hizmetleriyle entegre çalışan muhasebe ofisi ve mükellef yönetim platformunun mali müşavirlere sağladığı avantajlar anlatıldı. Dursun Ali Yaz, ise Muhasebenin Geleceği hakkında bilgi verdi.   Muhasebe Filozofları kitabını tanıttı. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Engin Avcı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticaret İl Müdürlüğü Sunum Memuru Betül Tosun,  “Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.  Elektronik ticaret her geçen gün ilerleyen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Ülkemizde elektronik ticaretin hukuki bir çerçeveye yerleştirilmesi amacı ile 23.10.2014 tarihinde kabul edilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) kabul edilmiştir. Geçen yıllar içerisinde teknolojinin gelişim hızı ile orantılı olarak elektronik ticaret de şekil değiştirmiş ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. İşbu bilgi bültenimizde 01.07.2022 tarihinde kabul edilen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen yeni hükümler incelenecektir. Tüketicinin alışveriş sırasında birden fazla satıcı tarafından sunulan ürünleri karşılaştırabilme ve inceleyebilme imkanına sahip olması sebebi ile pazaryerlerinin elektronik ticaret sektörü içerisinde büyük bir hacme kavuşmasına sebep olmuştur. 2021 yılında perakende e-ticaret hacmi 234 milyar Türk lirası olarak gerçekleşirken bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturmuştur. Pazaryerlerinin büyük işlem hacmi ile orantılı olarak tüketici ve tüketim alışkanlıkları hakkında elde ettiği nitelikli verileri kullanarak elektronik hizmet sağlayıcı olarak elektronik ticaret faaliyetine başlamaları diğer elektronik ticaret hizmeti sağlayıcıları açısından rekabeti bozucu etkiler yaratabilmektedir. Bütün bunların yanında elektronik hizmet sağlayıcı pazaryerlerinin sektör içerisinde asıl faaliyet alanı dışında sektörlerde de faaliyet göstermesi, sektör içerisine yeni aktörlerin girmesini engelleyici ve elektronik hizmet sağlayıcılarının tekel konumuna gelmesine sebebiyet verebilecektir. Bu çerçevede, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla kanun düzenlemesi yapılmıştır” Dursun Ali Yaz, “Bir bilimin felsefesi varsa filozofu da olmalıdır. Muhasebe 1876 yılından beri bilimdir. Muhasebe Felsefesi ismini taşıyan ilk kitap ise 1907 yılında yazılmıştır. O hâlde muhasebe felsefesiyle ilgilenmiş çok sayıda muhasebe filozofu olmalıdır. Muhasebenin teorik ve pratik yönlerine katkı sunmuş filozofları, düşünürleri, aydınları, mütefekkirleri, münevverleri, entelektüelleri, reformistleri, üstadları, eğitimcileri veya adına ne derseniz deyin. “Kim bu insanlar, nerede yaşamış, neler düşünmüş, neler yazmış, nelerle dertlenmiş? Hangi ideallerin peşinden gitmiş, hangi ülkülerle cedelleşmiş, hangi rüyaları görmüş, ne fedakârlıklarda bulunmuş, devletlerin mali sistemlerine, işletmelerin finansal durumlarına ve nihayet ulaştığımız şu uygarlığa nasıl bir katkı sunmuş?” derseniz maalesef bu soruları yanıtlamak uğruna bütünsel bir çalışma yapılmamıştır. Hatta muhasebe ve filozof sözcükleri Türkçemizde yan yana bile gelememiştir. İşte bu kitap, hiç irdelenmemiş söz konusu sorulara odaklanarak kayıp bir dünyanın gizemli kahramanlarının izinden gitti. Günün sonunda otuz iki muhasebe filozofuyla geri dönerken sadece Orta Doğu coğrafyasındaki limanlara uğradı. Yazma imkânı olursa ikinci seyahatte de Avrupa ve Amerika’da yetişmiş muhasebe filozofları keşfedilecektir.” ...
Adnan Akın Güler
MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT EDİN Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, yağmurların ardından mantarların topraktan çıkmaya başlayacağını ve bunların arasında zehirli mantarlara dikkat edilmesini istedi.     MANTAR ZEHİRLENMELERİ NASIL OLUR? Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk,  Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür. Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır.” Mantar zehirlenmesinin belirtileri hakkında bilgi veren Öztürk,  Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehirin niteliğine göre değişir. Belirtiler; 2 saat ile 6 saat sonra ortaya çıkabilir. Zehirli mantarın yenmesini izleyen 2 saat sonraki bulgular; sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık gorme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma ile terlemedir.6 saat soma gelişebilen zehirlenme belirtileri; bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek yetersizliğidir. Sonuçta koma ve ölüm de söz konusu olabilmektedir.” Öztürk, Mantar zehirlenmelerinin tedavisi  zehirlenme bulgularına yöneliktir. Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden bilgi alınabilir. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden ( UZEM - Ulusal Zehir Danışma Merkezi ) antidot ( panzehir ) edilebilinir. Zehirlenmelerin önemli bir kısmı esasında çok basit önlemlerle engellenebilir. Bu çerçevede, mantar zehirlenmeleri de çok basit bir şekilde önlenebilecek bir zehirlenme tipi olup zehirlenmenin engellenmesindeki tek çare de doğal alanlarda yetişen mantarların kesinlikle yenmemesi bunun yerine kültür mantarının tercih edilmesidir.” KÜLTÜR MANTARLARI ZEHİRLER Mİ? Öztürk, “Kültür mantarları ile zehirlenme mümkün değildir. Ancak, bu mantarlar yetiştikleri ortamda, bazı mikroorganizmalar ile temas edebilirler. Bu mikroorganizmayla bulaşık mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği  unutulmamalıdır. Mantar satın alırken ambalajlı olanlar tercih edilmeli; aynca, ambalajda tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bazı bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Halk arasında mantarlarla ilgili aşağda  belirtilen ve ilmi değeri olmayan yaygın inanışlar da vardır:Yoğurtla yenen mantar zehirlemez. Pişirilen mantarda zehir yok olur.Sirkeli ve tuzlu suda kaynatmakla mantann zehri alınır. Kurutulmuş mantann yenmesiyle zehirlenme olmaz.Çayırlarda yetişen mantarlar zehirli degildir. Mantar koparıldığında  rengi değişmezse mantar zehirsizdir;mantarın iç kısmı mavileşirse bu mantar zehirlidir.Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir. Zehirli mantar gümüş kaşıkla pişirilirse kaşık kararır. Salyangozlar zehirli mantarları yemezler. ...
Adnan Akın Güler
Kurban Bayram Yaklaşıyor Fiyatlar Rekora Koşuyor ! Yurtdışında Kesim Tercihi İç Piyasada Olumsuz Ekonomik Koşullara Yol AçıyorYaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda rekor seviyelerde fiyat artışları gözlemleniyor. Küçükbaşlarda fiyatlar 6.000 TL'den Büyükbaşlarda ise fiyatlar 60.000 TL'den başlamakta.Bu durum, iç piyasada olumsuz ekonomik koşullara yol açarken, kişileri yurtdışında kesim yapmaya yönlendiriyor.Her yıl olduğu gibi, Kurban Bayramı'na yaklaştıkça hayvan fiyatlarında bir yükseliş yaşanması normal bir durumdur. Ancak son dönemlerdeki artışlar, önceki yıllardan daha belirgin ve rekor düzeyde gerçekleşmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları, arz talep dengesindeki dalgalanmalar ve maliyetlerdeki artışlar gibi etkenlerden dolayı sürekli olarak yükselmekte.Bu yüksek fiyatlar, bazı kişileri kurbanlarını yurtdışında kestirmeye yönlendiriyor. Yurtdışında kesim yapmanın maliyeti, iç piyasaya kıyasla daha düşük olabilmektedir. Bunun nedeni, yurtdışında hayvan fiyatlarının daha uygun olması, kesim ve dağıtım maliyetlerinin daha düşük olması veya döviz kurlarındaki farklılıklar olabilir. Bu durum ise iç piyasada talebin azalmasına ve satışlardaki düşüşe sebep olmakta.Yurtdışında kesim tercihi, iç piyasada olumsuz ekonomik koşulların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle yetiştiriciler ve kesimhaneler, kurban sezonunda beklentilerini karşılayamamakta ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, iç piyasada hayvan satışlarının düşmesi, sektörde istihdam kayıplarına ve hayvancılık faaliyetlerinin azalmasına da yol açabilmekte.Bu durumla başa çıkmak için, yetkililerin hayvancılık sektörünü destekleyici önlemler alması gerekmektedir. Hayvan yetiştiriciliğini teşvik eden politikalar, üreticilerin daha fazla hayvan yetiştirmelerini teşvik edebilir ve arzı artırabilir. Ayrıca, iç piyasada fiyatların kontrol altında tutulması ve spekülasyonlara karşı etkin önlemler alınması da önemli.Kurban Bayramı yaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki rekor fiyat artışları iç piyasada olumsuz ekonomik koşullara neden olmakta. Yurtdışında kesim tercihi, iç piyasada talebin azalmasına ve satışlardaki düşüşe sebep olmaktadır. Bu nedenle, sektördeki paydaşların bir araya gelerek çözüm odaklı adımlar atmaları ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için işbirliği yapmaları büyük önem taşımakta. ...
Yelda Kayhan
Kırıkkale Belediyesi Mahallelerde Kilitli Parke Ta... Yollarımızı Daha Güvenli Hale GetiriyoruzKırıkkale Belediyesi, Fen İşleri'ne bağlı ekipleriyle birlikte mahallelerdeki kilitli parke tamiratı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte, yollardaki hasarlar onarılıyor ve mahallelerimizin daha güvenli bir hal alması sağlanıyor.Kilitli parke, dayanıklı ve estetik bir yol kaplama malzemesi olarak tercih edilen bir seçenektir. Ancak zaman içinde aşınma, hava koşulları ve yoğun kullanım nedeniyle bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu nedenle Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki kilitli parke yolların tamiratı için düzenli olarak çalışmalar yapmaktadır.Fen İşleri ekipleri, mahallelerdeki kilitli parke yolları titizlikle inceliyor ve hasarlı bölgeleri tespit ediyor. Ardından, uzman ekipler tarafından tamirat çalışmaları yapılıyor. Hasarlı parke taşları değiştiriliyor, bozulan zemin düzeltiliyor ve gerekli onarımlar gerçekleştiriliyor. Bu sayede yolların sağlamlığı ve düzgünlüğü yeniden sağlanıyor.Kilitli parke tamiratı çalışmaları, sadece yolların estetik görünümünü iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücüler ve yayalar için de güvenliği artırıyor. Hasarlı yollar, kazalara ve araç hasarlarına neden olabileceği gibi yaya trafiğini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Kırıkkale Belediyesi'nin bu çalışmaları, mahallelerimizdeki ulaşımı daha güvenli hale getiriyor.Kırıkkale Belediyesi, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için kilitli parke tamiratı çalışmalarına büyük önem vermektedir. Fen İşleri ekipleri, bu çalışmaları planlı bir şekilde yürüterek mahallelerimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.Kırıkkale Belediyesi'nin Fen İşleri ekipleri, mahallelerimizdeki kilitli parke tamiratı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar, yollarımızın güvenliğini sağlamak ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. ...
Yelda Kayhan
MKE’de Personel Alımı   MKE Personel Alımı 2023, (Çok Sayıda Mavi Yaka ve Beyaz Yaka İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda beyaz yaka ve mavi yaka personel almak için ilana çıktı. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre çok sayıda pozisyonda beyaz yaka ve mavi yaka personel alımı için ilan yayınlandı. Başvurular İŞKUR ve kariyer.net üzerinden yapılacak. Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimize bağlı iş yerlerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için “Aylık Ücretli (Beyaz Yaka) ve Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Havuzu” oluşturulacaktır.  “Aylık Ücretli (Beyaz Yaka) ve Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Havuzu” ilanları kariyer.net ile iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanmıştır. 01 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında; -Saat ücretli (mavi yaka) iş ilanına başvuru yapmak isteyen adayların iskur.gov.tr web sitesi aracılığıyla, Aylık ücretli (beyaz yaka) iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların ise kariyer.net veya iskur.gov.tr web sitelerinden sadece biri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. ...
Adnan Akın Güler
TARİHTE BUGÜN NE OLDU ? İŞTE 2 HAZİRAN GÜNÜ YAŞANA... 2 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar,ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde... • 1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.• 1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.• 1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.• 1851 - Amerika'da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.• 1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.• 1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.• 1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.• 1926 - Genel Nüfus Sayımı hakkında kanun kabul edildi.• 1935 - Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlandı.• 1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.• 1946 - İtalya'da monarşi kaldırıldı.• 1953 - Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.• 1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.• 1966 - Frank Sinatra'nın seslendirdiği Strangers in the Night şarkısı UK Singles Chart listesinde 1 numara oldu.• 1966 - De Valera, İrlanda Devlet Başkanı oldu.• 1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.• 1968 - Kısmi senato seçimleri olaylı geçti. 20 ayrı yerde çıkan kavgalarda 15 kişi öldü, 26'sı ağır olmak üzere 47 kişi de yaralandı.• 1977 - Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. (3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.)• 1980 - Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.• 1981 - Devlet Başkanı Kenan Evren'in emri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla MKE Ankaragücü takımı birinci futbol ligine çıkarıldı.• 1984 - Hindistan ordusu, dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı.• 1992 - Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi.• 1995 - Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, Radikal lider Catherine Lalumière ve Yeşiller sözcüsü Claudia Roth'u 'fahişe' olarak niteledi.• 1995 - Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.• 1997 - Susurluk Davası, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.• 2001 - Filipinler'de, Ebu Seyyaf militanları Basilan adasında 200 kişiyi rehin aldı.• 2001 - Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.• 2001 - Tel Aviv'de bir diskotekte düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.• 2002 - Büyük Birlik Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa Muhsin Yazıcıoğlu yeniden seçildi.DOĞUMLAR• 1740 - Marquis de Sade, Fransız yazar (ö. 1814)• 1817 - Jacques Pucheran, Fransız zoolog (ö. 1895)• 1840 - Thomas Hardy, İngiliz yazar (ö. 1928)• 1857 - Edward Elgar, İngiliz besteci (ö. 1934)• 1904 - Johnny Weissmuller, Rumen asıllı Amerikalı sporcu ve oyuncu (ö. 1984)• 1913 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (ö. 1987)• 1931 - Jacques Garelli, Fransız filozof ve şair (ö. 2014)• 1934 - Karl-Heinz Feldkamp, Alman futbol adamı• 1935 - Dimitri Kitsikis, Yunan Türkolog• 1937 - Klaus-Michael Kühne, Alman İş adamı• 1940 - II. Konstantin, 1964-1973 yılları arasında son Yunanistan kralı• 1941 - Ünal Aysal, Türk iş adamı ve eski Galatasaray SK Başkanı• 1941 - Stacy Keach, Amerikalı oyuncu ve anlatıcı• 1944 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (ö. 2012)• 1946 - Lasse Hallström, İsveçli film yönetmeni• 1948 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (ö. 2003)• 1949 - Tommy Mandel, Amerikalı müzisyen• 1952 - Mehmet Yurdadön, Türk atlet• 1954 - E. Allen Emerson, Amerikalı bilgisayar bilimcisi• 1957 - Mark Lawrenson, İrlandalı futbolcu• 1960 - Olga Bondarenko, Sovyet atlet• 1962 - Ahmet Arslan, Türk siyasetçi• 1962 - Sibylle Berg, Alman yazar• 1962 - Joseph Hannesschläger, Alman oyuncu ve müzisyen (ö. 2020)• 1966 - Eda Özülkü, Türk pop müzik sanatçısı• 1966 - Turgut Dibek, Türk siyasetçi• 1969 - Paulo Sérgio, Brezilyalı millî futbolcudur• 1970 - B-Real, Küba ve Meksika kökenli Amerikan rap sanatçısı, aktör• 1970 - Gökhan Kırdar, Türk müzisyen• 1972 - Wentworth Miller, Amerikalı oyuncu• 1973 - Kevin Feige, Amerikalı film ve televizyon yapımcısıdır• 1975 - Ersin Düzen, Türk sunucu ve spor spikeri• 1976 - Earl Boykins, Amerikan emekli basketbolcudur• 1977 - Zachary Quinto, Amerikalı oyuncu• 1977 - A. J. Styles, Amerikalı profesyonel güreşçi• 1978 - Nikki Cox, Amerikalı aktris• 1978 - Justin Long, Amerikalı oyuncu• 1978 - Yi So-yeon, Koreli astronot• 1979 - Morena Baccarin, Brezilyalı-Amerikalı oyuncudur• 1981 - Nikolay Davıdenko, Rus tenişçi• 1982 - Jewel Staite, Kanadalı oyuncu• 1986 - Atalay Filiz, Türk katil• 1987 - Darin Zanyar, İsveçli şarkıcıdır• 1988 - Sergio Agüero, Arjantinli futbolcu• 1988 - Umut Koçin, Türk futbolcudur• 1989 - Liviu Antal, Rumen millî futbolcudur• 1989 - Freddy Adu, Gana doğumlu ABD vatandaşı futbolcudur• 1990 - Oliver Baumann, Alman kaleci• 1993 - Melis Sezer, Türk millî tenisçiÖLÜMLER• 1098 - Yağı-Sayan, Türk asıllı asker• 1556 - Francesco Venier, 11 Haziran 1554-2 Haziran 1556 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne "Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 81'inci dükadır (d. 1489)• 1835 - François Étienne de Kellermann, Napolyon Savaşları'ndan tanınan bir Fransız general (d. 1770)• 1881 - Émile Littré, Fransız hekim, filozof, dilbilimci ve siyaset adamı (d. 1801)• 1882 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan devrimci ve devlet adamı (d. 1807)• 1927 - Avni Lifij, Türk ressam (d. 1886)• 1941 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (d. 1903)• 1947 - Jesse W. Reno, Amerikanlı mücit ve mühendis (d. 1861)• 1948 - Viktor Brack, Nazi savaş suçlusu (d. 1904)• 1948 - Karl Brandt, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1904)• 1948 - Karl Gebhardt, Alman Nazi tıp doktoru (d. 1897)• 1948 - Wolfram Sievers, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1905)• 1951 - Alain, Fransız filozof (d. 1868)• 1961 - Yaşar Nezihi Özsoy, Türk tiyatro sanatçısı• 1970 - Bruce McLaren, Yeni Zelandalı Formula 1 pilotu ve McLaren Takımının kurucusu (d. 1937)• 1970 - Orhan Kemal, Türk yazar (d. 1914)• 1970 - Giuseppe Ungaretti, İtalyan modernist şair, gazeteci, deneme yazarı, eleştirmen, akademisyen (d. 1888)• 1977 - Stephen Boyd, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1931)• 1978 - Beşir Balcıoğlu, Türk diplomat ve emekli Büyük Elçi (Ermeni terör örgütü ASALA'nın suikastı sonucu) (d. 1909)• 1978 - Necla Kuneralp, Türkiye'nin Madrid Büyük Elçisi Zeki Kuneralp'in eşi (Ermeni terör örgütü ASALA'nın suikastı sonucu)• 1987 - Andrés Segovia, İspanyol gitarist (d. 1893)• 1987 - Sammy Kaye, Amerikalı swing orkestrası şefi (d. 1910)• 1988 - Necip Cihanov, bir Tatar besteci, öğretmen ve devlet adamıydı (d. 1911)• 1988 - Raj Kapoor, Hint sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1924)• 1989 - Ruhullah Humeyni, İranlı siyasetçi ve Şii din adamı (d. 1902)• 1990 - Rex Harrison, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1908)• 1991 - Ahmed Arif, Türk şair (d. 1927)• 1998 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (d. 1944)• 2001 - Imogene Coca, Amerikalı aktris (d. 1908)• 2005 - Melita Norwood, Casus (d. 1912)• 2008 - Cevher Özden (Banker Kastelli), Türk iş adamı ve banker (d. 1933)• 2008 - Mel Ferrer, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (d. 1917)• 2009 - David Eddings, Amerikalı yazar (d. 1931)• 2012 - Kathryn Joosten, Amerikalı oyuncudur (d. 1939)• 2014 - Gennadi Gusarov, Rus asıllı Sovyet eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)• 2015 - Besim Üstünel, Türk akademisyen ve siyasetçi (d. 1927)• 2015 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (d. 1926)• 2016 - Tom Kibble, İngiliz bilim insanı (d. 1932)• 2016 - Andrzej Niemczyk, Polonyalı eski voleybol oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1944)• 2017 - Peter Sallis, İngiliz oyuncu, seslendirme sanatçısı ve komedyendir (d. 1921)• 2017 - Sonja Sutter, Alman film ve televizyon oyuncusu (d. 1931)• 2017 - Jeffrey Tate, İngiliz orkestra şefidir (d. 1943)• 2018 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)• 2018 - Emil Wolf, Çek asıllı Amerikalı fizikçi (d. 1922)• 2019 - Walter Lübcke, Alman siyasetçi ve ekonomist (d. 1953)• 2020 - Mary Pat Gleason, Amerikalı aktris ve televizyon yazarı (d. 1950)• 2020 - Chris Trousdale, Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1985)• 2020 - Wes Unseld, Amerikalı eski basketbol oyuncusudur (d. 1946)...
Yelda Kayhan
TEKBIYIKOĞLU HUZURKÖY REHABİLİTASYON MERKEZİNDE İN... Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde sembol bir proje olan Huzurköy Yatılı Rehabilitasyon Merkezi'ndeki faaliyetleri yerinde incelemek üzere Valilik himayesinde ziyaret gerçekleştirdi. Yatılı Rehabilitasyon Merkezi'nden faydalanan bireylerle yakından ilgilenen Vali Tekbıyıkoğlu, üretilen ürünleri de inceleyerek tesisteki atölyeler, sera alanları, meyve ve sebze bahçeleri gibi alanlarda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti sırasında, Huzurköy Yatılı Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde bulunan tedavi gören bireyler ve kurum amirleriyle bir araya gelindi. Bu samimi ortamda Vali Tekbıyıkoğlu, bireylerle hasbihal etti ve onların tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Bireylerin deneyimlerini dinleyerek onlara moral veren Vali Tekbıyıkoğlu, onların rehabilitasyon sürecine destek olma amacını gösterdi.Huzurköy Yatılı Rehabilitasyon Merkezi, madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir rol oynamakta ve bireylerin sosyal ve ekonomik hayata yeniden entegre olmalarına yardımcı olmaktadır. Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti, bu merkezin faaliyetlerine ve bireylerin iyileşme süreçlerine verilen önemi göstermektedir. Vali Tekbıyıkoğlu'nun yakın ilgisi ve destekleri, bireylerin motivasyonunu artırmış ve onları geleceğe umutla bakmaya teşvik etmiştir.Vali Tekbıyıkoğlu'nun Huzurköy Yatılı Rehabilitasyon Merkezi ziyareti, madde bağımlılığıyla mücadelede devletin ve toplumun verdiği önemi gösteren önemli bir adımdır. Bu ziyaret, toplumda farkındalık yaratma, madde bağımlılığıyla mücadeledeki çalışmaları destekleme ve bireylerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini göstermektedir. ...
Yelda Kayhan
YAHŞİHAN KAYMAKAMI UZUNOĞLU MAHMUTLAR ŞARKLISI KÖY... Kaymakamımız Sayın Ender Faruk UZUNOĞLU, görevli olduğu ilçemizde halkla daha yakın bir iletişim kurmak ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Mahmutlar Şarklısı Köyü'nü ziyaret etti.Ziyaret sırasında Kaymakam UZUNOĞLU, köy halkıyla bir araya gelerek onların talep ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşlarımızın görüşlerine ve sorunlarına büyük bir ilgiyle yaklaşan Sayın Kaymakam, onları dinleyerek sorunlarına çözüm bulmaya odaklandı.Köy sakinleri, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam UZUNOĞLU'na teşekkür ederek sorunlarını ve taleplerini aktardılar. Yolların bakımı, altyapı eksiklikleri, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi konular gündeme getirildi. Kaymakam UZUNOĞLU, vatandaşların talep ve şikayetlerini titizlikle not aldı ve çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağına söz verdi.Ziyaret sırasında Kaymakam UZUNOĞLU, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek onları dinlemeye ve anlamaya gayret gösterdi. Vatandaşların görüşlerini önemseyen ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan Kaymakam UZUNOĞLU, halkla iletişimdeki açık ve güven veren tutumuyla takdir topladı.Kaymakam UZUNOĞLU'nun Mahmutlar Şarklısı Köyü ziyareti, vatandaşların yöneticilerle doğrudan iletişim kurma imkanı bulmalarını sağladı ve sorunların yerinde tespit edilerek çözüm sürecinin başlatılmasına katkı sağladı. ...
Yelda Kayhan
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TELEFONCUDAN HOŞ BİR ZİYARET Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve beraberindeki heyet, bugün Özel Bozdemir Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya gelen Telefoncu, onların el sanatları ve diğer kurslarda ürettikleri ürünlerden oluşan sergiyi de ziyaret etti.Telefoncu, bakım merkezindeki vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet etti ve onların yeteneklerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Özel gereksinimli bireylerin el emeğiyle ortaya çıkardıkları ürünler arasında resimler, el işi süs eşyaları, ahşap oyma ve seramik objeler gibi çeşitli çalışmalar yer alıyordu. Telefoncu, bu ürünlerin sergilendiği alanda yetkililerden detaylı bilgi aldı.Ziyaret sırasında, Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Ayrıca, bu tür merkezlerdeki el sanatları ve diğer kurslara katılan vatandaşların kendilerini ifade etme ve sosyal becerilerini geliştirme imkanı bulduklarını vurguladı.Telefoncu, ziyaretin sonunda bir konuşma yaparak, özel gereksinimli vatandaşlara desteklerinin süreceğini ve eğitim imkanlarının artırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, el sanatları ve diğer kurslarda üretilen ürünlerin toplumla paylaşılması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Özel Bozdemir Bakım Merkezi yetkilileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin özel gereksinimli bireylerin toplumda daha fazla farkındalık yaratılması ve desteklenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların ürettiği ürünlerin sergilenmesi ve satışa sunulmasıyla elde edilen gelirin, merkezin faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılacağını ifade ettiler.Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Özel Bozdemir Bakım Merkezi'nden ayrıldı. Ziyaret, özel gereksinimli vatandaşların yeteneklerine ve ürettikleri ürünlere verilen destekle birlikte, toplumdaki farkındalığın artmasına katkı sağlamış oldu. ...
Yelda Kayhan
ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZ HOBİ BAHÇEMİZE KONUK OLDULAR Engelliler Haftası kapsamında Üniversitemize konuk olan özel öğrenciler, Veteriner Fakültesi yanındaki hobi bahçesinde çiçek, sebze ve meyve dikimi yaptı.            Engelsiz Yaşam Birimi koordinatörlüğünde yapılan etkinliğe Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, İslami İlimler Fakültesi Öğr. Üyesi ve Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Fatıma Zeynep Belen, Yapı İşleri Daire Başkanı Makbule Hümeyra Ünlü, akademik ve idari personelimiz, Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim Meslek Okulu ve Mustafa Hiçyılmaz Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören özel öğrenciler ve aileleri, okul yöneticileri ile öğretmenleri katıldı.   Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel öğrencilerimiz, menekşe ve biber fideleriyle nohut, soğan, kavun ve karpuz tohumlarını etkinliğe katılanlarla birlikte elbirliği içinde diktiler ve can suyu verdiler. Kendi ekim yaptıkları alana isimlerini yazan özel öğrenciler; öğretmenleri, arkadaşları, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz ile günün anısına fotoğraf çektirdiler.   Etkinlik, Merkez Yemekhane’de verilen yemek ile sona erdi. ...
Adnan Akın Güler
1. ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU ÜNİVERS...   Dünyanın farklı coğrafyalarında bir çok üniversite ile imzaladığı proje bazlı işbirliklerini başarılı bir şekilde sürdüren Üniversitemiz, uluslararasılaşma çalışmalarını akademik personelimizin yanı sıra öğrencilerimizi de dahil ederek sürdürüyor.     Bu hedef doğrultusunda Tıp Fakültemiz tarafından Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları dersi kapsamında dönem 1 ve 2 öğrencileriyle ilk kez uygulanan Bilim İnsanı Koridoru Çalışmasının bir ürünü olarak 22-23 Mayıs tarihlerinde 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.      Bu yıl birincisi düzenlenen  öğrenci sempozyumuna ikili işbirliği anlaşmamız bulunan Gadjah Mada Üniversitesi (Endonezya), Avicenna Tacik Devlet Tıp Üniversitesi (Tacikistan), Putra Malezya Üniversitesi (Malezya) ve Universum College (Kosova) olmak üzere dört üniversite de katkıda bulundu.     Çevrim içi düzenlenen açılış oturumuna Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Keskin, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, Dış İlişkiler Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başer, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu  Öğr. Gör. Göksun Ünlü, öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz katılırken, Endonezya’da bulunan Gadjah Mada Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Ova Emilia, Tıp Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Yodi Mahendradhata, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Avicenna Tacik Devlet Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhabbatzoda Jiyonkhon Qurbon ve Dış İlişkiler Uzmanı Akbar Toshov yer, Putra Malezya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Azmah Hanim Binti Mohamed Ariff katıldı.     Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dilek Keskin’in Tıp Fakültesi’ni  ve yapılan çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan açılış oturumu,  Avicenna Tacik Devlet Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Qurban ve Gadjah Mada Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ova Emilia’nın tebrikleriyle devam etti. Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, açılış konuşmasında Tıp Fakültemiz tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun önemine dikkat çekti ve ortaklarımız ile iş birliğimizi güçlendirmesine yönelik temennilerini iletti. Rektörümüz, sempozyuma katkı sağlayan ortaklarımıza ve düzenleme kuruluna teşekkür etti.     Açılış konuşmalarının ardından çevrim içi sempozyum Gadjah Mada Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yodi  Mahendradhata’nın moderatörlüğünde Gadjah Mada Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ova Emilia’nın “Endonezya’da Kanıta Dayalı Tıp ve Cochrane: Endonezya’nın Rolü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Soru ve yorumların ardından Gadjah Mada Üniversitesi’nden 8 farklı konuşmayla 18 öğrenci poster sunumlarını gerçekleştirdi.     Ardından Avicenna Tacik Devlet Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhabbatzoda Jiyonkhon Qurbon “Modern Öğrencinin Araştırma Yetkinliği” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.  Soru ve cevapların ardından sempozyumun birinci oturumu tamamlandı.     İkinci oturumda Putra Malezya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Azmah Hanim Binti Mohamed Ariff  “Gelişmiş Biyopolimer Tabanlı Fiziksel performans” başlıklı konuşmasını, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Çalın ise “Biyomateryallerin Üretimi” başlıklı konuşmasını yaptı.  Doç. Dr. Azmah Hanim Binti Mohamed Ariff ve Prof. Dr. Recep Çalın’ın katılımcıların sorularını cevaplaması ve yorumların ardından sempozyumunun birinci günü tamamlandı.      Sempozyumun ikinci günü yüz yüze ve çevrimiçi olarak devam etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Keskin’in açılış konuşmasıyla başlayan sabah oturumu Halk Sağlığı Profesörü Recep Aktur’un “Deprem Felaketi Yönetimi” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Recep Aktur, Ülkemizde Şubat ayında yaşanan deprem felaketi ve sahra hastanelerinin kurulumunun önemi hakkında bilgi verdi.       Ardından Avicenna Tacik Devlet Tıp Üniversitesi’nden Bilim İnsanı Yetiştirme Birimi Başkanı Doç. Dr. Ali Zade Suhrob Gafforovoch “Tıp’ta Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı konuşmasıyla yapay zekanın sağlık alanında faydaları, tanı ve tedavide kullanımı ile ilgili güncel verileri paylaştı.      Sabah oturumu, Üniversitemiz ve yurt dışından lisans mezunu hekimlerin panel konuşmaları ile tamamlandı. Panel konuşmasına pratisyen hekim Dr. Gökçen Alagöz, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından Asistan Doktor Ahmet Melih Erdoğan, Radyoloji Anabilim Dalından Asistan Doktor Enes Nusret Çelik ve Uppsala Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümünden Dr. Ahmet Yalçınkaya katıldı.       Sempozyum, öğleden sonra Tıp Fakültemizden 38 lisans öğrencisinin poster sunumlarıyla devam etti. Katılımcıların soru cevaplarının ardından Tıp Fakültemizin Bilim İnsanı Koridoru çalışması kapsamında yurt dışında ikili işbirliğimiz olan üniversitelerin de katkılarıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu sona erdi.      3 AKTS’lik zorunlu bir kurul olan Bilim İnsanı Koridoru çalışması ilk kez 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında uygulanmaya başlandı. İlk yıl öğrencilere 10 saatlik makale okuryazarlığı, bilimsel araştırma yöntemleri gibi teorik dersler verildikten sonra yıl boyunca danışmanları eşliğinde makale tarama, okuma ve makale sunma becerilerinin öğretilmesi, ikinci yıl ise derleme yazma ve poster sunumu hazırlama becerisi kazandırmayı amaçlıyor. ...
Adnan Akın Güler
BALIŞEYH’TE VE SULAKYURT’TA İŞÇİLER MUTLU HAK-İŞ Kırıkkale İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanı Fatih Doğan, Sulakyurt ve Balışeyh’te yaptığı anlaşmalarla işçinin yüzünü bir kez daha güldürdü. MUTLU OLDULAR  Balışeyh Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutabakatla sonuçlanarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, HAK-İŞ Kırıkkale İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanı Fatih Doğan ile Balışeyh Belediye Başkanı Ali DEDELİOĞLU tarafından yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle üyelerin  ücretleri en düşük  14.700,00.TL zam yapıldı.Sözleşmenin üyelere  hayırlı olmasını temenni eden Başkan Fatih Doğan , “Karşılıklı hoşgörü içerisinde yürüttüğümüz sözleşme görüşmelerimizi, üyelerimizin lehine sonuçlandırdık. Kırıkkale/ Balışeyh Belediye Başkanlığı için hizmet eden üyelerimizin alın terlerinin kutsallığını bilen Başkanımıza; üyelerimiz ve sendikamız adına teşekkür ediyorum” dedi.Hak-İş Konfederasyonumuz Hizmet-İş Sendikası çatısı altında yeni üye olan Sulakyurt Belediye Başkanlığı  sulakyurt mad. Turzm. Yem. Taş. İnş. Unlu mam. Tem. San. Ve tic. Ltd. Şti personeli üyelerimizin Toplu İş Sözleşmeleri Mutabakatla sonuçlanarak imzalandı. Sözleşmeler, HAK-İŞ Kırıkkale İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanı Fatih Doğan, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik tarafından imzalandı.Sulakyurt Belediyesi  Sulakyurt mad. Turzm. Yem. Taş. İnş. Unlu Mam. tem. san. ve tic. ltd. ŞTİ çalışanı üyelerini mutlu eden sözleşmeleri masada tamamlamaktan memnun oldukları söyleyen Kırıkkale Şube Başkanımız Fatih Doğan, “Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Belediyemizin yaptığı çalışmalarda emekleri büyük olan emekçilerimizi her zaman yanında olduğunu her daim deklare eden ve sevindiren Sulakyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. ...
Adnan Akın Güler
KIRIKKALESPOR'UN İSMİ DEĞİŞİYOR Kırıkkale siyasi seçimin bitmesine ardından Kırıkkale spor kulübünün seçimi gündeme düştü .Mevcut Kırıkkale spor başkanı Veli Uca'nın görevi bırakıp ve aday olmayacağı açıklamasının ardından genel kurul kararı alındı.Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü olağan kongre kararı aldı. Sezon içerisinde Başkan Veli Uça sezon sonu olağan kongre olacağını ve kendisinin aday olmayacağını açıklamıştı. Kulüp Yönetimi, yönetim kurulu toplantısı yaparak kongre takvimini belirlediler. Yönetim Kurulu kararına göre 26 Haziran 2023 tarihinde Pazartesi günü Saat: 17.00’da Kırıkkale Büyük Anadolu Spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Kongrede yeni yönetim kurulunun seçilmesinin yanında isim değişikliği ve tüzük değişikliği de yapılacak. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübünün isminin kongrede Kırıkkagücü olarak değiştirilmesi oylanacak. KİM BAŞKAN OLACAK? Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübünde başkan Veli Uça, yeni dönemde aday olmayacağını açıklamıştı. Kongrenin sezon sonunda olacağını açıklayan Uça, aday olmayacağını belirtmiş ve isim değişikliğine gidileceğini duyurmuştu. Erhan Sarı’nın yanı sıra Kırıkkalespor’un şampiyon başkanlarından Metin Karakuş’un ismi de başkan adayları arasında geçiyor. Karakuş resmi olarak bir adaylık açıklaması yapmazken kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor....
Yelda Kayhan
KÖYLERE DESTEK Genel Meclisi, Mayıs ayında yaptığı toplantıda, Keskin İlçesine bağlı Köprü Köy’ün su sorunun giderilmesi için güneş enerji sistemlerinin yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verdi. PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONUNA HAVALE  Kırıkkale İl Genel Meclisi, Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. 02-03-04-05-08 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantılarda bazı kararlar verilirken, bazı kararlar ise komisyonlara sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda Keskin ilçesine bağlı Köprü Köy’de yaşayan vatandaşlar, içme suyu sıkıntısı çektiklerini ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını istemesi üzerine İl genel Meclisi çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde köyde ti içme suyu sıkıntısının elektrik borçlarından kaynaklandığı tespit edildi. Sıkıntının çözülmesi için İl Genel Meclisi toplantısına ‘Elektrik borçlarından dolayı yaşanan içme suyu sıkıntısının aşılması için içme suyu sisteminin Güneş Enerji Sistemine dönüştürülmesi ve çalışmanın İl Özel İdaresi Programlarına dahil edilmesi talebi’ iletildi. İletilen talep, yapılan toplantı onucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 4 MAYIS 2023 İl Genel Meclisinin aldığı diğer kararlar ise şu şekilde; Balışeyh İlçesi Kırlangıç Köyü ile Keskin İlçesi Yeniyapan Köyü İmam Evi yapımlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, Kırlangıç Köyü için 150.000,00.-TL. Yeniyapan Köyü için 100.000,00.-TL. olmak üzere toplam 250.000,00.-TL. ödeneğin, İl Özel İdare Bütçesinden karşılanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. İlimize bağlı köylerde İmar Kanunu ve Köy Yönetmeliği kapsamında iki kattan fazla yapılmasına müsaade edilmediği için İlimize bağlı köylerin son zamanlarda dışarıdan göç alması nedeniyle, köylülerce talep edilen üç ile dört katlı imar yapılarının yapılabilmesi amacıyla imar durumunda revizyona gidilip gidilemeyeceği ve köylülerin taleplerinin karşılanıp karşılanamayacağı hususlarında İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünde köylülerce yapımına başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kalan Güneş Enerji Sisteminin kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 150.000,00.-TL. ödeneğin Sulakyurt Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarma yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfı Kadro unvanlarının iptal edilerek, idarenin hizmetine en fazla ihtiyaç duyulan Teknik Hizmetler Sınıfı Kadro unvanları olarak ihdaslarının yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi....
Yelda Kayhan
Kırıkkale'nin ihracatı azaldı Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı.  KIRIKKALE’DE İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTIİhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2022'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 68,9'a geriledi. İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32,9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022'de yüzde 71,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi. Kırıkkale’de ise Nisan ayında ihracat yüzde 55,2 azaldı, ithalat yüzde 30,5 arttı KIRIKKALE’DE İHRACATRapora göre Kırıkkale’de 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında toplamda 4 bin 131 dolar ihracat yapıldı. 2023 yılı Ocak ayında Kırıkkale’de 565 dolar ihracat yapılırken, Şubat ayında Kırıkkale’de 1.872 dolar ihracat yapıldı. 2023 yılı Mart ayında Kırıkkale’de 1.012 dolar ihracat yapılırken, 2023 yılı Nisan ayında ise Kırıkkale’de 681 dolar ihracat yapıldı. KIRIKKALE’DE İTHALATRapora göre Kırıkkale’de 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında toplamda 13 bin 148 dolar ithalat yapıldı. 2023 yılı Ocak ayında Kırıkkale’de 1.958 dolar ithalat yapılırken, 2023 yılı Şubat ayında Kırıkkale’de 2 bin 166 dolar ithalat yapıldı. 2023 yılı Mart ayında Kırıkkale’de 7 bin 866 dolar ithalat yapılırken, 2023 yılı Nisan ayında ise Kırıkkale’de 1.158 dolar ithalat yapıldı...
Yelda Kayhan
Dünya Kırıkkale'yi tanıyacak Bisiklet Heyecanı Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 10-11 Haziran'da Kırıkkale'de düzenlenecek Road Race Kırıkkale 2.2 bisiklet yarışının tanıtımı gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, valilik konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, sporun bireysel hayatta insana zindelik verdiğini ve insanın ömrünü uzattığını söyledi. Sporun şehirler için de önemli olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Bir şehir ne kadar büyük organizasyona ev sahipliği yapıyorsa aslında o şehrin ne kadar mütekamil olduğunu gösterir. Organizasyonun şehrimize çok büyük katkısı var. Parasal kısmı bir tarafa, insanımızın böyle uluslararası bir organizasyona gözü temas edecek, müşahitlik yapacak." dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarış dolayısıyla bazı yolların kapatılmasının ve 3-5 saatlik sıkıntının kimseyi üzmemesi gerektiğini dile getirdi. Paris'te bisiklet yarışı dolayısıyla 24 saat şehrin merkezinin kapatıldığına dikkati çeken Müftüoğlu, şöyle devam etti: "Bununla birlikte inanılmaz şekilde turist alıyor ve para kazanıyor. En önemlisi de ülkemizi bisikletten daha iyi tanıtabilecek branş yok. Futbol maçında sahayı gösteriyor ama bisiklet yarışında ise yüzlerce kilometre şehrin veya bölgenin neresini istiyorsanız gösteriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde ülkemizin tanıtımına inanılmaz katkı sağladığımızı biliyorum. Avrupa Birliği'nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki araştırmasına göre, bisiklet turizminin getirdiği gelir 44 milyar avro. Bu resmi bir araştırma. Kırıkkale federasyonumuz için anlamlı bir şehir. Türkiye’de bisiklet sporunun gelişmesi için b Büyük gayret sarf eden As Başkanımız Bahattin Akyön, Kırıkkaleli. Federasyonumuzun yönetiminde ve komitelerinde çok sayıda Kırıkkaleli hemşehriniz var. Ben burada olmayı da bir fırsat bilerek, hizmetlerinden hepinse teşekkür ediyorum. " dedi. Emin MÜftüoğlu, Kırıkkale Valisine bir çini vazo hediye ederken, Vali Tekbıyıkoğlu’da Müftüoğlu’na yöremizin ünlü sanatçısı Hacı Taşan’ın Taş plağını ve bir adet pikap hediye etti. As Başkan Bahattin Akyön, Konuşmasında Kırıkkale’nin tanıtımı için bisiklet sporunun önemine dikkat çekerek, “Geçen yıl Kırıkkale Valimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bisiklet yarışlarının başarısı bugün, Kırıkkale’yi uluslar arası yarış yapacak, konuma taşıdı. Bu Kırıkkale için büyük bir avantajdır. Şehrimizi Türkiye’de ve dünyada marka şehirler konumuna getirmeliyiz. Kırıkkale’de bu potansiyel var.”şeklinde konuştu. "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenecek ve 12 ülkeden 84 sporcu, Türkiye'den de 8 takım ve 56 sporcunun davet edildiği yarışma, "elit erkekler" ve "genç erkekler" kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, yarışların son gününde halk turu da yapılacak. Tanıtım etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve ilgililer katıldı....
Yelda Kayhan
KIRIKKALE İÇİN BİSİKLET AVANTAJI Kırıkkale'nin tanınmış simalarından Zafer Bal Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine getirdikten sonra yaptığı ilk açıklamada Kırıkkale'de Haziran ayında başlayacak olan bisiklet yarışlarına  tüm Kırıkkale halkına davet etti . Valilikte Start verildi Bisiklet yarışlarının Uluslararası bir çalışma olduğunu belirten Zafer Bal Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön ile birlikte Kırıkkale Valiliğinin himayelerinde yapılacak yarışlar sayesinde ilimizin doğal güzelliklerini tanıtmayı ve il ekonomisini canlandırmaya hedeflediklerini dile getirdi. Çarşamba günü saat 9.30'da Kırıkkale Valiliği toplantıdan yapılan star programına Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkileri, teknik heyet Kırıkkale Valisi Bülent  Tekbıyıkoğlu Türkiye bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, As Başkan Bahattin Akyön ,belediye başkanları Kaymakamlar ,STK  örgütü temsilcileri katıldı. Bisiklet dağıtılacak Zafer bal açıklamasının devamında geçen yıl yapılan bisiklet yarışlarının Türkiye genelinde büyük oranda kabul görmesinden dolayı bu yıl UCI kapsamında (Uluslararası Bisiklet Birliği) tarafından Kırıkkale'ye yarış verildiğini ve ilginin de son derece yüksek olduğu ifade etti. Yarışlara şu ana kadar değişik ülkelerden onlarca sporcu müracaat etmiş durumda. sporcuların kalması ve teknik eğitim görev yapabilmesi için Kırıkkale'de birçok Otel rezerve edildi.9 -10 -11 Haziran ayında yapılacak olan yarışların devamıyda  Temmuz ve Ağustos aylarında ikinci ve üçüncü etaplar yapılacak. Halk bisiklet yürüyüşündeyse vatandaşlara onlarca bisiklet bedava dağıtılacak. ...
Yelda Kayhan
Köylere Ödenek Kırıkkale İl Genel Meclisi, Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. 02-03-04-05-08 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantılarda bazı kararlar verilirken, bazı kararlar ise komisyonlara sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda Keskin ilçesine bağlı Köprü Köy’de yaşayan vatandaşlar, içme suyu sıkıntısı çektiklerini ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını istemesi üzerine İl genel Meclisi çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde köyde ti içme suyu sıkıntısının elektrik borçlarından kaynaklandığı tespit edildi. Sıkıntının çözülmesi için İl Genel Meclisi toplantısına ‘Elektrik borçlarından dolayı yaşanan içme suyu sıkıntısının aşılması için içme suyu sisteminin Güneş Enerji Sistemine dönüştürülmesi ve çalışmanın İl Özel İdaresi Programlarına dahil edilmesi talebi’ iletildi. İletilen talep, yapılan toplantı onucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.   4 MAYIS 2023 İl Genel Meclisinin aldığı diğer kararlar ise şu şekilde; Balışeyh İlçesi Kırlangıç Köyü ile Keskin İlçesi Yeniyapan Köyü İmam Evi yapımlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, Kırlangıç Köyü için 150.000,00.-TL. Yeniyapan Köyü için 100.000,00.-TL. olmak üzere toplam 250.000,00.-TL. ödeneğin, İl Özel İdare Bütçesinden karşılanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. İlimize bağlı köylerde İmar Kanunu ve Köy Yönetmeliği kapsamında iki kattan fazla yapılmasına müsaade edilmediği için İlimize bağlı köylerin son zamanlarda dışarıdan göç alması nedeniyle, köylülerce talep edilen üç ile dört katlı imar yapılarının yapılabilmesi amacıyla imar durumunda revizyona gidilip gidilemeyeceği ve köylülerin taleplerinin karşılanıp karşılanamayacağı hususlarında İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünde köylülerce yapımına başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kalan Güneş Enerji Sisteminin kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 150.000,00.-TL. ödeneğin Sulakyurt Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarma yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfı Kadro unvanlarının iptal edilerek, idarenin hizmetine en fazla ihtiyaç duyulan Teknik Hizmetler Sınıfı Kadro unvanları olarak ihdaslarının yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. ...
Yelda Kayhan
HASTALIK YAYILMADAN TEDBİRİNİZİ ALIN Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, “Çiftçilerimizin nohut antraknoz hastalığı ile ilgili tedbirleri almaları ve bu hastalığa karşı koruyucu mücadele yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir.” Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, “Nohut Antraknozu; Hastalık, bitkilerin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde kendini gösterir. Sap ve dalları saran açık kahveden siyahımsı koyu kahverengiye kadar değişen lekelerin bulunduğu yerlerden kırılma ve kısa zamanda kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel şekilli lekeler sarı renkli bir hale ile çevrilidir.  Bu hastalığın sebep olduğu kurumalara halk arasında "San Vurdu", "Bulut Aldı" veya "Bulut Çaldı" deyimi kullanılmaktadır. Hastalığın tarladaki ilk görünümü ocaklar halindeki kurumalardır. Bu nedenle tarlada yer yer boşluklar meydana gelir. Nohudun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni ile bulaşık tohum kullanılmış veya ekim, bir yıl önce hastalık görülen tarlaya yapılmış ise Hastalık hızla yayılarak %100 e yakın ürün kayıplarına neden olabilir. Hastalıkta kültürel mücadele olarak hastalığın görülmediği bitkilerden alınmış tohumluklar kullanılmalı, dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, tohumluk hasattan sonra bir hafta süre ile güneş altında iyice kurutulmalı ve daha sonra depoya alınmalıdır. 2-3 Yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Hastalığın kimyasal mücadelesi, tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak yapılmaktadır. Tohum ilaçlaması tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanır. Yeşil aksam ilaçlamasına ise günlük ortalama sıcaklığın 10℃ derece nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekir. İklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlama aralıklarla yapılır. İlaçlamanın yapıldığı gün yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlama tekniği olarak yeşil aksam ilaçlamasında bulaşmalar genellikle yaprak altlarında olduğu için yaprakların alt yüzeyleri ve bitkinin tümünün ıslanacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Üreticilerimiz, hastalık mücadelesi ile ilgili olarak İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat ederek bilgi alabilirler.”...
Adnan Akın Güler
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2023 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %71,81, aylık %3,90 arttıH-ÜFE 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %87,00 artış gösterdi.H-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023H-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Nisan 2023Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %56,90 arttıBir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %56,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %75,85, gayrimenkul hizmetlerinde %76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %95,58, idari ve destek hizmetlerde %89,63 artış gerçekleşti.H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %1,32 arttıBir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,79, gayrimenkul hizmetlerinde %5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,66, idari ve destek hizmetlerde %6,29 artış gerçekleşti.H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2023Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdiH-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %48,36, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %141,17, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %130,10, istihdam hizmetleri %127,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Sektörlere göre H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023Aylık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdiH-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,17, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %0,43 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %21,98, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %12,59, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %11,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Sektörlere göre H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2023...
Yelda Kayhan
Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk, E... Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk, Emekçilerle Buluştu ve Pirinç Fabrikasını Ziyaret EttiKırıkkale, 31 Mayıs 2023 - Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk, Pirinç fabrikasında çalışan emekçilerle bir araya gelerek öğle yemeğinde buluştu. Başkan Öztürk, daha sonra fabrikanın atölyesini gezdi ve arkadaşlarına hayırlı işler diledi.Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk, emekçilerle doğrudan temas kurmak ve onların taleplerini dinlemek amacıyla Pirinç fabrikasında bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğle yemeği sırasında emekçilerle bir araya gelen Başkan Öztürk, onların yanında olmanın ve desteklerini sunmanın önemini vurguladı.Başkan Öztürk, emekçilerle samimi bir şekilde sohbet etti ve çalışma koşulları, ücret adaleti ve sendikal haklar gibi konuları masaya yatırdı. Emekçilerin sorunlarını ve beklentilerini dinleyerek, sendika olarak çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarının sözünü verdi.Daha sonra Başkan Öztürk, Pirinç fabrikasının atölyesini gezdi. Bu ziyaret sırasında emekçilerle birebir iletişim kurarak onlara moral ve motivasyon verdi. Arkadaşlarına hayırlı işler dileyerek, çalışmalarında başarılarının devamını temenni etti.Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk'ün Pirinç fabrikasındaki ziyareti, emekçiler arasında memnuniyet ve motivasyonu artırdı. Emekçiler, sendika temsilcilerinin kendilerini ziyaret etmesinin, çalışma ortamında dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, Başkan Öztürk'ün birebir iletişim kurarak emekçilerin sorunlarına duyarlılık göstermesi, sendika üyeleri arasında güven ve umut oluşturdu.Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Levent Öztürk'ün Pirinç fabrikasında gerçekleştirdiği bu ziyaret, sendika ve emekçiler arasındaki iletişimi güçlendirmekte ve işçi haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam etmesini sağlamaktadır. ...
Yelda Kayhan
Yahşihan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Gençle... Yahşihan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Gençlerin Cami Buluşmasıyla Toplumsal Katılımı ArttırıyorKırıkkale, 31 Mayıs 2023 - Yahşihan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençlerin Cami Buluşması etkinliği, Yenişehir Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Gençlik Koordinatörü İsmail KOÇAK, Cami İmam Hatibi Üzeyir Çavdar ve Müezzin Kayyım Adem AKBAL öncülük etti. Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından gençlere ikramlar yapıldı.Yahşihan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, gençlerin toplumsal katılımını artırmak ve cami ortamında buluşma kültürünü geliştirmek amacıyla Gençlerin Cami Buluşması etkinliğini düzenledi. Etkinlik, Yenişehir Ulu Camii'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.Gençlik Koordinatörü İsmail KOÇAK, Cami İmam Hatibi Üzeyir Çavdar ve Müezzin Kayyım Adem AKBAL, etkinlik sürecinde gençlere rehberlik etti. Gençler, cami ortamında yapılan etkinliklere katılarak bir araya geldi ve birlikte vakit geçirdi. Bu etkinlikler, gençlerin camiyi daha yakından tanımalarını, manevi atmosferi deneyimlemelerini ve birlikte sosyal etkinlikler yapmalarını sağladı.Etkinliklerin sonunda gençlere ikramlar yapıldı. Gençler, güzel bir atmosferde bir araya gelerek hem birbirleriyle kaynaştı, hem de cami ortamında sosyal etkinliklerin yapılabileceğini deneyimledi. Bu ikramlar, etkinliğin sonunda gençler arasında samimi ve sevgi dolu bir ortam oluşturdu.Yahşihan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlerin Cami Buluşması etkinliği, gençlerin camiye olan ilgisini artırmak, toplumsal katılımlarını güçlendirmek ve manevi değerlerle daha yakından temas etmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adımdır. Etkinlik, gençler arasında dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirirken, cami ortamının sosyal etkinlikler için de bir buluşma noktası olduğunu göstermektedir. ...
Yelda Kayhan
Yıl Sonu Başarı Belgesi Sınavıyla Gururlandı: İlçe... İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Başarı Belgesi Sınavıyla Gururlandı: İlçe Müftüsü Teşekkürlerini İletti Kırıkkale, 31 Mayıs 2023 - İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarının öğrencileri, yıl sonu Başarı Belgesi Sınavıyla büyük bir gurur yaşadı. Sınav komisyonunda yer alan İlçe Müftüsü Muharrem EVİRGEN, İlçe Vaizleri İsmail KOÇAK ve Gülhan ESER, öğrencilerin başarısını değerlendirdi. Kursiyerler, Kur'an kurslarının bayanların camilerdeki evi olduğunu ifade ederek, aile hayatlarına büyük katkılar sağladığını dile getirdi. İlçe Müftüsü Muharrem EVİRGEN, sınav komisyon üyelerine ve Kur'an kursu hocası ile öğrencilere teşekkürlerini iletti. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, yıl sonu Başarı Belgesi Sınavıyla önemli bir aşamayı tamamladı. Sınav komisyonunda İlçe Müftüsü Muharrem EVİRGEN, İlçe Vaizleri İsmail KOÇAK ve Gülhan ESER yer aldı. Komisyon üyeleri, öğrencilerin sınav performanslarını titizlikle değerlendirdi. Kur'an kurslarına devam eden kursiyerler, sınav sonrası memnuniyetlerini dile getirdi. Bayanların camilerdeki evi olarak nitelendirilen Kur'an kurslarının, aile hayatlarına büyük katkılar sağladığını ifade ettiler. Kur'an kurslarında öğrendikleri değerlerin, aile ilişkilerini güçlendirdiğini ve manevi bir atmosfer oluşturduğunu belirttiler. İlçe Müftüsü Muharrem EVİRGEN, sınav komisyonunda yer alan üyelere ve Kur'an kursu hocalarına, öğrencilerin başarılı bir şekilde eğitim almalarını sağladıkları için teşekkürlerini iletti. İlçe Müftüsü, Kur'an kurslarının sadece dini bilgilerin aktarıldığı yerler olmadığını vurgulayarak, aynı zamanda aile hayatına değer katan ve manevi gelişimi destekleyen kurumlar olduğunu belirtti. Öğrencilerin başarılarına ve aile hayatlarına sağladığı katkılara dikkat çekti. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları, Kırıkkale'deki toplumun dini ve manevi değerlerine önemli bir katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin sınav başarıları, emeklerinin ve eğitimcilerin özverisinin bir göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. İlçe Müftüsü Muharrem EVİRGEN'in teşekkürleriyle birlikte, Kur'an kurslarındaki başarılı eğitim ve manevi atmosferin devam etmesi hedeflenmektedir. ...
Yelda Kayhan
Kırıkkale, Sağanak Yağışlarla Mücadele Ediyor Trafikte Dikkatli ve Temkinli Olma ÇağrısıKırıkkale, 31 Mayıs 2023 - Kırıkkale son günlerde şiddetli sağanak yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Şehir, yoğun yağışlar nedeniyle trafikte yaşanan zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, yetkililer vatandaşlara dikkatli ve temkinli olma çağrısında bulunuyor.Kırıkkale'nin son dönemde ev sahipliği yaptığı şiddetli sağanak yağışlar, şehirde yaşamı etkilemeye başladı. Özellikle trafikte yoğunlaşan sorunlar, sürücüler ve yayalar için dikkat gerektiriyor. Kırıkkale İl Trafik Komisyonu ve ilgili yetkililer, halkı yağışlı havalarda önlem alarak güvenliği sağlamaya çağırıyor.Trafikte oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önem arz ediyor. Islak ve kaygan yollarda araçların daha yavaş seyretmesi, güvenli takip mesafesine uyulması, ani frenlemelerden kaçınılması gerekiyor. Yaya geçitlerine ve trafik kurallarına uyulması, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu yağışlı havalarda hayati önem taşıyor.Kırıkkale Valiliği ve ilgili belediyeler, yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve hız limitlerine riayet etmelerini özellikle vurguluyor. Ayrıca, sürücülerin araçlarının farlarını açık tutmaları, sis lambalarını kullanmaları, görüş açılarını artırmak için gerekli önlemleri almaları da önem taşıyor.Vatandaşların güvenliği için önemli olan bu çağrılarla birlikte, Kırıkkale'de trafik ekipleri ve zabıta birimleri de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarına hızlı müdahale ederek trafik akışını düzenlemeye çalışıyorlar.Kırıkkale halkı da bu çağrılara duyarlılık göstererek, yağışlı havalarda tedbirli davranmaya ve trafikte dikkatli olmaya devam ediyor. Bu sayede, trafik kazalarının ve olumsuz olayların minimize edilmesi hedefleniyor.Kırıkkale'deki sağanak yağışlarla mücadele eden yetkililer ve halkın birlikte çalışması, şehirdeki güvenlik ve düzenin sağlanmasında büyük önem taşıyor. Dikkatli ve temkinli olma çağrısıyla birlikte, Kırıkkale'nin sağanak yağışlarla mücadele ettiği ve vatandaşların güvenliğini ön planda tuttuğu vurgulanıyor. ...
Yelda Kayhan
KIZILAYDAN BİR ÖRNEK HAREKET DAHA Kırıkkale Kızılay, Önceden İlgilendiği Bir Teyzeye Solunum Cihazı Sağlayarak Yardımcı OlduKırıkkale, 31 Mayıs 2023 - Kırıkkale Kızılay, daha önceden ilgilendiği bir teyze için şimdi de teyzenin istekleri doğrultusunda solunum cihazı temin ederek büyük bir yardımda bulundu. Kızılay'ın bu örnek davranışı, insan odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak takdir topladı.Kırıkkale Kızılay, toplumun ihtiyaç sahibi bireylerine yardım eli uzatma görevini sürdürürken, daha önceden ilgilendiği bir teyze için yeni bir yardım gerçekleştirdi. Teyzenin solunum sorunu olduğunu bilen Kızılay, teyzenin talebi üzerine solunum cihazını temin ederek hayatını kolaylaştırdı.Teyzenin ihtiyaçlarını dikkate alan Kızılay, uzmanlarla birlikte çalışarak en uygun solunum cihazını seçti. Ardından, cihazın temin edilmesi için gerekli süreci hızlı bir şekilde tamamladı. Kırıkkale Kızılay ekibi, teyzeye solunum cihazını teslim ederken, teyzenin sağlık durumu hakkında da düzenli olarak takip yapmaya devam etti.Kırıkkale Kızılay yetkilileri, yaptıkları açıklamada, insan odaklı hizmet anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle daha önceden ilgilendikleri bir teyzenin solunum sorununa çözüm bulmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Aynı zamanda, Kırıkkale Kızılay'ın, toplumun sağlık ve ihtiyaçlarını gözeterek yardım çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.Teyzenin memnuniyeti ve rahatlığıyla birlikte, Kırıkkale Kızılay'ın bu anlamlı yardımı, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren bir örnek olarak öne çıktı. Kızılay'ın insanların hayatını kolaylaştıran çalışmaları, Kırıkkale ve çevresinde takdirle karşılanarak desteklenmeye devam ediyor. ...
Yelda Kayhan
Yelda Kayhan
Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Marketlerde ... Son Kullanma Tarihi ve Etiket Fiyat Uyumu DenetimleriYahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde Son Kullanma Tarihi ve kasa-etiket fiyat uyumunu denetlemek için aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halkın sağlığını ve tüketici haklarını koruma amacıyla gerçekleştirilen denetimler, haksız fiyat artışlarına ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına karşı önemli bir önlem sağlıyor.Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sağlıyor. Özellikle son kullanma tarihi konusunda titizlikle hareket eden ekipler, marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor ve geçmiş tarihe sahip ürünlerin tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımları uyguluyor.Ayrıca, kasa-etiket fiyat uyumu kontrolleri de büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarının etiketlerle uyumlu olup olmadığını kontrol ediyor ve haksız fiyat artışlarına karşı gerekli önlemleri alıyor. Böylece, tüketicilerin doğru fiyat bilgisiyle alışveriş yapmaları ve haksız fiyatlandırma durumlarından korunmaları sağlanıyor.Yahşihan Belediye Başkanı, denetimlerin önemine vurgu yaparak, halkın sağlığını ve tüketici haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Aynı zamanda, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamına sahip olması için sürekli olarak denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. ...
Yelda Kayhan
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Türkiye Süper Lig'in nefes kesen mücadelesinde Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı ekip, büyük bir zaferin ardından Kırıkkale meydanlarında coşkulu bir şekilde kutlama yaptı.Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı kritik maçta, güçlü bir performans sergileyerek rakibini 4-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk yolunda önemli bir adımı oluşturdu ve takımı zirveye taşıdı.Kırıkkale meydanları, Galatasaray taraftarları tarafından coşkuyla dolduruldu. Sarı-kırmızılılar, zaferi kutlamak ve takımlarını desteklemek için meydanlara akın etti. Ellerinde bayraklar ve takım flamalarıyla donatılan taraftarlar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.Kırıkkale sokakları büyük bir konvoy eşliğinde kutlamalara ev sahipliği yaptı. Taraftarlar, sokaklarda tezahüratlar eşliğinde Galatasaraylı oyuncuları alkışladı ve sevgi gösterilerinde bulundu. Şampiyonluğun coşkusunu taşıyan marşlar ve şarkılar, Kırıkkale'nin her köşesinde yankılandı.Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarını selamlamak için balkonlara çıktı ve sevinçlerini paylaştı. Takım kaptanı Fernando Muslera, taraftarlara teşekkür ederek şampiyonluğun tadını birlikte çıkarma sözü verdi.Kırıkkale'deki kutlamaların ardından Galatasaray, taraftarlarının desteğiyle gelecek sezon için yeni hedeflere odaklanacak. Şampiyonluk sevincini taşıyan sarı-kırmızılılar, gururla bir kez daha şampiyonluğu tüm Türkiye'ye ilan etti. ERDOĞAN ZAFERİ KUTLADI Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attığı twitte Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan @GalatasaraySK’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum dedi....
Yelda Kayhan
Kırıkkale’de Nisan ayında ihracat % 55, 2 azaldı, ... Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı. TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkemizde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,1, ithalat %4,8 azalırken, Kırıkkale’de Nisan ayında ihracat % 55,2 azaldı, ithalat % 30,5 arttı. KAYNAK: TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat %4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. TR71 bölge illerinden Kırıkkale’de Nisan ayında ihracat % 55,2 azaldı, ithalat % 30,5 arttı. Aksaray’da Nisan ayında ihracat % 48,9 azaldı, ithalat % 21,9 azaldı. Niğde’de Nisan ayında ihracat % 1,7 azaldı, ithalat % 14,0 azaldı. Nevşehir’de Nisan ayında ihracat % 61,0 azaldı, ithalat % 27,7 arttı. Kırşehir’de Nisan ayında ihracat % 48,1 azaldı, ithalat % 30,0 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat %7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında %17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %3,0 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan, 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6 oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında %79,1 iken, 2023 Nisan ayında %68,9’a geriledi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde %71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %65,1’e geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu. Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1’ini oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5’ini oluşturdu. İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. ...
Yelda Kayhan
Kırsal kalkınmaya önem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Dr. Mehmet Ali Çakal ve TKDK Uzmanı Canbek Aksoy bugün Kırıkkale’ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundular. TKDK Ankara İl Koordinatörü Dr. Mehmet Ali Çakal ve TKDK Uzmanı Canbek Aksoy Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundular. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan IPARD 3 programı ile birlikte, program kapsamında TKDK temsilciliklerinin ülke geneline yayılması kapsamında il sayısını 42 den 81’e çıkarılacağını duyurmuştu.  Bu kapsamda TKDK Ankara İl Koordinatörü ve TKDK Uzmanı, Kırıkkale’de kurulması planlanan TKDK İl Koordinatörlüğü hakkında istişarelerde bulunmak üzere Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz’la bir araya geldiler.   Ziyarette Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Dr.Mehmet Ali Çakal ve Kıdemli Yerinde Kontrol Uzmanı Canbek Aksoy, TKDK desteklerinin yaygınlaştırılması kapsamında Kırıkkale’de kurulması planlanan TKDK il koordinatörlüğü ve TKDK destekleri konusunda bilgiler verdi. İl genelinde TKDK Desteklerinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Yılmaz, bu adımın üreticilere ve yatırımcılara hayırlı olmasını diledi....
Yelda Kayhan
Müftüoğlu bugün Kırıkkale'de Geçen sene Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Kırıkkale Valiliğimiz ile Kırıkkalede ulusal çapta Türkiye Bisiklet şampiyonası düzenlemiştik. Organizasyon başarısı bu sene bizlere Kırıkkale tarihinde bir ilk olacak olan Uluslararası UCi 2.2 Road Race Bisiklet yol yarışını kazandırdı. Yurt dışından ve yurt içinden gelecek Olimpik Sporcuların katılacağı yarışlar 10-11 Haziran 2023 tarihinde Millet Bahçesi önünde start/Finish noktası olarak yapılacaktır. Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ve Federasyonumuz Kırıkkalemizin tanıtımına ayrı bir önem vermektedir. Saygıdeğer Başkanım, Kırıkkalemizin Sportif alanda marka bir şehlr olması ortak değerlerimizin el birliği ile gerçekleşmesiyle mümkündür. Bu vesile ile uluslararası organizasyonumuzun geleceğini düşünerek “ Tanıtım Temsil Kurulu” olarak siz değerli başkanlarımızı proje ortaklığımıza davet ediyoruz. Manen temsil, tanıtım ve güçlü bir birliğe ihtiyacımız var. Bu vesile ile ekte sunduğum Basın Lansmanına davet eder, uluslarası alanda güçlü bir projede yer alınmasını istedi. Bisiklet Halk Sürüşüde gerçekleşecek. 11 Haziran 2023 Pazar Saat; 10.00 Yer; Millet Bahçesi önü- Bahşılı Konu ile ilgili Basın lansmanı yarın saat 09.30 da Valilik Binasındaki toplantı salonunda yapılacak. Lansmana Bülent Tekbıyıkoğlu Kırıkkale Valisi Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Bahattin Akyön Cidde eski Basın Ataşesi - Federasyon As Başkanı katılacak...
Yelda Kayhan
ANTRAKNOZ HASTALIĞINA DİKKAT EDİN Osmanoğulları Tarım İşletme Sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi İsmet Duman,”Nohut, gelişme dönemlerinde pek çok hastalıklara ve zararlılara maruz kalır. Antraknoz, Rhizoctonia kök çürüklüğü, Pythium çürüklüğü, Fusarium solgunluğu, beyaz küf,bakteriyel yanıklık ve bazı virüs hastalıkları nohutta görülebilen hastalıklar olarak sayılabilir. Ancak, nohut tarımında en çok görülen ve en çok zararı yapan hastalık, antraknoz dur.” TEDBİRİNİZİ ALIN Osmanoğulları Tarım İşletme Sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi İsmet Duman, “Nohut yaprakları, sapları ve baklaları yoğun bir şekilde tüylerle kaplıdır. Ayrıca, malic ve oxidic asit salgılarlar. Bu nedenle, yaprak biti (afidler) ve diğer böcek saldırılarından pek etkilenmezler. Toprakta çimlenmekte olan tohuma ve büyüme noktasını tahrip ederek sürmekte olan fideciğe zarar veren böcekler olarak, tel kurtları, mısır tohum kurdu ve yaprakta zarar yapan böcek olarak da galeri böceğini ve yeşil kurdu nohut bitkisine zarar veren böcekler olarak sayabiliriz. Zararlılar arasında en fazla tahribatı yapan nohut yaprak galeri böceği (nohut sineği) ve yeşil kurt (Heliothis viriplaca) dur. Burada, Antraknoz, nohut sineği ve yeşil kurt hakkında bilgiler verilecektir. Nohut antraknozu, Ascochyta rabiei adlı mantar tarafından meydana getirilen, bitkinin toprak üstünde kalan bütün yeşil aksamlarında etkili olan bir hastalıktır. Mantar, hem tohumla hem de bitki artıklarıyla taşınır. Diğer bir ifadeyle, enfeksiyonun ilk kaynağı toprağa ekilen nohut tohumunun kendisi olabileceği gibi, tarlada kalmış hastalıklı bitki artıkları da olabilir. İlk enfeksiyonlar, çiçeklenme-bakla oluşturma döneminde, özellikle yağışlı havaların hemen arkasından bitkinin alt kısımlarında başlar. Oluşan bu ilk enfeksiyonlar tarlanın belirli bölgeleriyle sınırlı kalırlar. Ancak, yağışlı ve rüzgarlı havalar hastalığın tarla içerisinde yayılmasına neden olurlar. Bu yayılmalar, ilk enfeksiyonlar tarafından meydana getirilen sporların dağılmasıyla olur. Sıcaklığın 20-25 oC ve oransal nemin de % 85-95 arasında olması durumunda, yayılan bu sporlar 12 saat içerisinde çimlenirler ve 24 saat içerisinde de bitki dokularına girerek bitki üzerinde ikincil enfeksiyonları meydana getirirler. Eğer, bitki hassas ise, yaklaşık 4-6 gün içerisinde ilk belirtiler görülmeye başlar. Hastalığın ilk belirtileri, yapraklar ve saplarda oluşan, 1-2 mm büyüklüğünde ve kırmızımsı-kahve rengindeki lekelerdir” ...
Adnan Akın Güler
SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNE HAYIRLI OLSUN Öz sağlık iş sendikasının yetkili olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan 26 bin sosyal hizmet emekçisi adına aylardan beri talep edilen EK PROTOKOL imzalandı. Ek Protokol 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. İMZA ALTINA ALINACAK Öz sağlık sen kırıkkale şube başkanı Murat Erduran yaptığı açıklamada “Sendikamız Öz Sağlık-İş’in asgari ücrete gelen zamdan hemen sonra kamuoyu ve tarafların gündemine taşıdığı Ek Protokol talebimiz emsal teşkil etti ve HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların ek protokol gerektiren tüm işyerleri adına eş zamanlı olarak imzalandı.Yaklaşık 400 bin işçiyi ilgilendiren Ek Protokollere ilişkin imzalar bugün TÜHİS ile HAK İŞ ve TÜRK İŞ tarafından ayrı ayrı atıldı. Protokollere ilişkin açıklamaların önümüzdeki hafta yapılması kararlaştırıldı.Sosyal hizmet emekçilerinin faydalanacağı EK Protokol, Sendikamız ile TÜHİS arasında önümüzdeki hafta ayrıca imza altına alınacak.”dedi.   ASP İŞÇİSİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİ 725 TL OLDU   Erduran “Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert’in Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yaptığı görüşmeler ve ısrarlı takiplerimiz sonucu imzalanan Ek Protokol ile sosyal hizmet emekçilerinin aylık yevmiyeleri 4 ay geri çekilerek 1 Temmuz itibariyle 725 TL oldu.Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.Genel Başkanımız Devlet Sert ve Aile Bakanımız Sayın Derya Yanık arasında son bir haftada 5 ayrı kez gerçekleşen görüşmeler sonucu imza altına alınan Ek Protokol konusunda Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın işçiden yana göstermiş olduğu olumlu tavır ile arka arkaya vermiş olduğu müjdeler, sosyal hizmet işçilerimizi son derece mutlu kılmıştır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık’a ayrıca teşekkür ediyoruz.Ek Protokol tüm sosyal hizmet işçilerimize hayırlı olsun”dedi.   ...
Adnan Akın Güler
EK ÖDEME SORUNUNU YARGIYA TAŞIYORUZ Hürriyetçi Sağlık sen Kırıkkale il başkanı Faruk Karaca sağlık bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının ve araştırmacıların ek ödeme sorunlarını yargıya taşıyacaklarını belirtti.   Karaca”Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında kadrolu olarak görev yapan sağlık çalışanları ile Araştırmacı kadrosunda görev yapan personel % 20 artırımlı sabit ek ödeme, taban ve teşvik ödemelerinden yararlanamamaktadır.Ancak, kadrosu taşra teşkilatlarında olup geçici olarak bakanlıkta görev yapan sağlık çalışanları, söz konusu artırımlı ek ödeme, taban ve teşvik ödemelerinden yararlanmaktadır.Bu durumda sağlık bakanlığında kadrolu olarak görev yapan sağlık çalışanları, geçici olarak görev yapan sağlık çalışanlarına göre her ay 3500 ile 5000 TL civarında daha düşük ücret almaktadır.”   BAKANLIK PERSONELİ, KADROSUNU TAŞRA TEŞKİLATLARINA ALDIRDI.   “Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrosu bulunan sağlık çalışanları, yüzde yirmi artırımlı ek ödeme, taban ve teşvik ödemelerinden yararlanabilmek için yoğun bir şekilde kadrolarını il sağlık müdürlüğü, hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine aldırdı. İdareye etki edecek siyasi ve sosyal çevresi olmayan ir çok çalışanın talebi ise idareciler tarafından reddedildi. Kadrosunu taşra teşkilatlarına aldıran bakanlık çalışanları, geçici görevlendirme ile yine bakanlıktaki aynı görevlerini sürdürmeye devam etmektedir.”   KONUYU YARGIYA TAŞIYORUZ.   “Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan sağlık çalışanlarının ve Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin artırımlı ek ödeme, taban ve teşvik ödemeden yararlandırılmamasının hiçbir hukuki izahı olamaz. Adalet, eşitlik ve hakkaniyet anlayışından vareste, iş bilmez ve vurdumduymaz yöneticilerin marifeti ile yapılan düzenlemeler ne yazık ki, sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebebiyet vermekte ve çalışma barışını bozmaktadır.Konuyu yargıya taşımak üzere İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. Ve 13 maddeleri çerçevesinde 16.05.2023 tarihinde sağlık bakanlığına idari başvurumuzu yaptık. Cevabi yazının ardından bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan sağlık çalışanlarına ve Araştırmacı kadrosunda görev yapan personele söz konusu ek ödemelerin ödenmesine engel teşkil eden hükümlerin iptali için dava açacağız..” ...
Adnan Akın Güler
KIRIKKALE ULUSLARARASI ALANDA  Kırıkkale’de ilk kez Uluslararası bir organizasyon gerçekleşecek.  -Kırıkkale Akyön ile dünyaya açılıyor.  Bu üçlüye teşekkür Bülent Tekbıyıkoğlu Kırıkkale Valisi Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Bahattin Akyön Cidde eski Basın Ataşesi - Federasyon As Başkanı Geçen sene Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Kırıkkale Valiliğimiz ile Kırıkkalede ulusal çapta Türkiye Bisiklet şampiyonası düzenlemiştik.  Organizasyon başarısı bu sene bizlere Kırıkkale tarihinde bir ilk olacak olan Uluslararası UCi 2.2 Road Race Bisiklet yol yarışını kazandırdı. Yurt dışından ve yurt içinden gelecek Olimpik Sporcuların katılacağı yarışlar 10-11 Haziran 2023 tarihinde Millet Bahçesi önünde start/Finish noktası olarak yapılacaktır. Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ve Federasyonumuz Kırıkkalemizin tanıtımına ayrı bir önem vermektedir. Saygıdeğer Başkanım, Kırıkkalemizin Sportif alanda marka bir şehlr olması ortak değerlerimizin el birliği ile gerçekleşmesiyle mümkündür. Bu vesile ile uluslararası organizasyonumuzun geleceğini düşünerek “ Tanıtım Temsil Kurulu” olarak siz değerli başkanlarımızı proje ortaklığımıza davet ediyoruz. Manen temsil, tanıtım ve güçlü bir birliğe ihtiyacımız var. Bu vesile ile ekte sunduğum Basın Lansmanına davet eder, uluslarası alanda güçlü bir projede yer alınmasını istedi. Bisiklet Halk Sürüşüde gerçekleşecek. 11 Haziran 2023 Pazar Saat; 10.00 Yer; Millet Bahçesi önü- Bahşılı Konu ile ilgili Basın lansmanı yarın saat 09.30 da Valilik Binasındaki toplantı salonunda yapılacak. Lansmana Bülent Tekbıyıkoğlu Kırıkkale Valisi Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Bahattin Akyön Cidde eski Basın Ataşesi - Federasyon As Başkanı katılacak...
Yelda Kayhan
TINAZ İLKOKULU 4-C SINIFI ÖĞRENCİLERİ KONYA’YI GEZ... Kültürel faaliyetler kapsamında Tınaz İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencileri ile veliler Konya’da bulunan tarihi yerleri gezdiler. Öğrencilerin tarih bilinçlerinin oluşturulması amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler rehberler eşliğinde tarihi yerleri görme fırsatı buldular.   BİLİM MERKEZİ’NDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ ÖĞRENDİLER 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü düzenlenen geziye Kırıkkale Tınaz İlkokulu Müdür Yardımcısı Seçkin Kuzucu, Öğretmen Osman Bostancıoğlu ve 4-C Sınıf Öğretmeni Burhan Polat’ın da katıldığı Konya gezisinde öğrencilere tarihi ve kültüler yerler gezdirildi.  Öğrenci velilerinin de katılım sağladığı gezide, öğrencilerin bilimsel gelişmeleri takip etmeleri amacıyla Konya Bilim Merkezi, canlıların doğal yaşam alanlarını yerinde görmeleri için Kelebekler Vadisi ve tarihi bilinçlerinin oluşması amacıyla da 80 Binde Devri Alem Parkı içerisinde bulunan Minyatür Park ziyaret edildi. Farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler ve veliler burada yapılan çalışmaları yerinde incelediler.   ÖĞRENCİLER KEYİFLİ VAKİTLER GEÇİRDİLER Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, Tropikal ülkelerden gelen ve 45 farklı türdeki yaklaşık 10 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunan ayrıca farklı hayvan türleri ile birlikte 98 türe ait yaklaşık 20 bin adet bitkinin yer aldığı Bahçede canlıları doğal yaşam alanların da öğrenme imkanı buldular. Gezilerine Konya'nın Meram ilçesinde, dinozorların devasa maketleri, çocukların çizgi filmlerden tanıdığı kahramanlar ve Türk-İslam eserlerinin minyatürleri bulunan "80 Binde Devr-i Alem Parkı" ile devam eden öğrenciler ve veliler burada da bulunan yapıları inceleyerek tarihe tanıklık ettiler. Kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen gezilerden memnuniyet duyduklarını belirten öğrenci velileri, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkürde bulundular. ...
Adnan Akın Güler
Seçim bitti, sıra memur ve emeklinin refahını sağl... Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı değerlendirmede; Cumhurbaşkanlığı seçimine yüksek oranda katılımın sağlanması ve seçimin olgunluk içinde geçerek sonuçlanmasının milletin demokrasi kültürünün bir göstergesi olduğunu belirterek,  seçim sonucunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Seçimlerin geride kaldığını, bundan sonra yapılması gerekenin önümüze bakmak olduğunu belirten Taşkın, ülkemizin kalkınması, dar ve sabit gelirli vatandaşların insanca yaşayabilecekleri şartların oluşturulması, özellikle memur ve memur emeklilerinin refah seviyesinin yükseltilerek mutlu ve huzurlu bir yaşam temin edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, milli birlik ve beraberliği sağlayan ortak kültüre karşı aidiyet duygusunun sağlam bir şekilde vücut bulmasını sağlamanın önemini herkes anlamalı ve önümüzdeki günlerde kalkınmayı sağlayacak süreci başlatmanın yolunu açmalıyız, ifadelerini kullandı. Necip Taşkın; seçimin bittiğini, sıranın memur ve memur emeklisinin refahını sağlayacak düzenlemelerde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemiz, dünya siyaseti açısından önemli bir seçimi geride bıraktı. Başarılı ve demokrasiyle özdeşleşmiş bir seçim atmosferinin ardından ekonomiye gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor. Zira memur ve memur emeklileri güç yaşam şartlarıyla yarına kavuşmaya çalışıyor. Satın alma gücü azaldı. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değiller. Önümüzdeki Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammının yoksulluk sınırının üstünde olması gerekmektedir. Memur emeklisine Aile Yardımı verilmeli; memura iki bayram ikramiyesinin yanı sıra vergi dilimi yükseltilmeli, vergi oranı %15’te sabitlenerek biraz olsun nefes alması sağlanmalı; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınarak vergide adalet sağlanmalıdır. Özellikle sağlık teşkilatlarında çalışanların hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde gece ve gündüz mesaileri için katsayı belirlenerek; gece nöbetleri için iki katı artırımlı, bayram ve resmi tatillerde tutulacak nöbetlerin dört katı artırımlı ücret ödenmesi sağlanmalıdır. Giyim kuşam yardımı artırılmalıdır. Seçim öncesinde verilen söz kapsamında; 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışı kalantüm çalışanların yararlanması sağlanmalıdır. Büyük kentlerde sağlık çalışanlarının ulaşımı %50 indirimli yapılmalı, ayrıca 5.000 TL. “büyükşehir tazminatı” ve 5.000 TL. kira yardımı yapılması sağlanmalıdır. Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş üzerinde bir düzenleme yapılmalıdır. Söz de değil, yeni düzenlemelerle sağlık çalışanlarının refahı, huzuru ve kurumuna karşı aidiyet duygusu en üst seviyeye çıkarılarak moral ve motivasyonu sağlanmalıdır. Kısaca, ülkemizin yeni siyasi hükümeti dar ve sabit gelirli vatandaşların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için düzenleme yapmalıdır.” ...
Yelda Kayhan
RECEP ZAFER TEKİN DURMUYOR ! BAHŞILIYA BİR İLK DAH... Bahşılı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve Bahşılı halkının ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak amacıyla filosuna yeni bir araç ekledi. Belediye başkanı Recep Zafer Tekin'in açıklamalarıyla duyurulan bu gelişme, Bahşılı halkı için önemli bir kolaylık sağlayacak.Yeni eklenen araç, Bahşılı halkını taşıyacak olan bir otobüs olarak hizmete başladı. Bahşılı Belediyesi, bu otobüsü 1 Haziran tarihi itibarıyla Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yolcu transferi için ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirdi. Bu adım, vatandaşların sağlık kurumlarına erişimini kolaylaştırmayı ve ulaşım maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.Belediye başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, Bahşılı Belediyesi olarak halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını önemsediklerini ve bu doğrultuda yeni bir otobüsü filoya kattıklarını belirtti. Ayrıca, Bahşılı halkının Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi gibi önemli sağlık kurumlarına kolaylıkla ulaşabilmesi için ücretsiz bir yolcu transferi hizmeti sunacak olmanın memnuniyetini dile getirdi.Bu yeni otobüs, modern ve konforlu bir tasarıma sahip olup, engelli ve yaşlı vatandaşların da rahatça seyahat edebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, düzenli bakım ve temizlik işlemlerine özen gösterilecek ve güvenli bir seyahat deneyimi sunulacaktır.Bahşılı halkı, 1 Haziran tarihinden itibaren bu yeni otobüs sayesinde Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi gibi sağlık kurumlarına ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Bu hizmet, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştıracak ve aynı zamanda ekonomik bir yük oluşturmadan ulaşımlarını sağlayabilecekleri bir imkan sunacak. ...
Yelda Kayhan
TARİHTE BUGÜN ! Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesiyle Tahttan İndirildi: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Tahttan İndirilip Öldürülen Son PadişahOsmanlı İmparatorluğu'nun 32. Padişahı olan Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 tarihinde gerçekleşen bir darbeyle tahttan indirildi. Bu tarihten itibaren Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, imparatorluğun sonraki yıllarda karşılaşacağı zorlukların başlangıcı oldu.Abdülaziz, 9 Haziran 1861 tarihinde tahta çıkmış ve modernleşme çabalarıyla tanınan bir padişah olarak biliniyordu. İmparatorluğun iç ve dış sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan Abdülaziz, bazı modernleşme girişimleriyle de tanınmıştı. Ancak, padişahın hükümetteki bazı kişilerin etkisi altında olduğu iddiaları ve ekonomik zorluklar, imparatorlukta huzursuzluğa neden oldu.30 Mayıs 1876'da gerçekleşen darbe, Abdülaziz'in tahttan indirilmesine ve yerine yeğeni V. Murat'ın geçmesine yol açtı. Darbenin ardında, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi kararı alan bazı sadrazamlar ve Osmanlı askeri yetkililer yer alıyordu. Darbenin ardındaki gerçek nedenler ve iç politikadaki güç mücadeleleri hala tartışma konusu olmakla birlikte, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi istikrarsızlık arttı.Abdülaziz, tahttan indirilmesinin ardından İstanbul'da tutuklandı ve ölümünden kısa bir süre sonra, 4 Haziran 1876'da, henüz 46 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümü resmi kaynaklara göre intihar olarak kaydedildi, ancak bu durum hala bazı tartışmalara neden olmuştur.Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve ölümü, Osmanlı İmparatorluğu'nun çalkantılı bir dönemine işaret etmektedir. Bu olay, imparatorluğun sonraki yıllarda iç sorunlar, dış baskılar ve çeşitli isyanlarla karşı karşıya kalacağı bir sürecin başlangıcını işaret etti. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve toplumsal dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanmaktadır. ...
Yelda Kayhan
Yağışlı Havalara Dikkat ! Kırıkkale'de Kaza 4 Kişi... Kırıkkale'de Yağışlı Hava Koşullarında Kaza: 4 YaralıKırıkkale bu hafta yağışlı bir atmosferde seyrediyor ve bu durum sürücüler için dikkat gerektiren bir ortam oluşturuyor. Maalesef, son haberlere göre Kırıkkale'de bir araç, sürücünün kontrolünü sağlayamaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Ü.G. idaresindeki 19 TV 645 plakalı otomobil Ankara-Kırıkkale kara yolu ırmak köyü yakınlarındaki refüjde bariyerlere çarptı.Kötü hava koşullarının sürüş deneyimini olumsuz etkiliyor. Yağmur, sis veya kar gibi faktörler, sürücülerin görüş mesafesini azaltabilir ve yolları kayganlaştırabilir. Bu nedenle, sürücülerin hızlarını düşürerek ve sürüş kontrollerine özen göstererek güvenliğin sağlanması büyük önem taşıyor.Kırıkkale'deki yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için sürücülere uyarılarda bulunuyor. Yağışlı hava koşullarında sürerken aşağıdaki güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini hatırlatıyorlar:Hızı azaltın: Yağmur veya kar nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle, hızınızı düşürerek aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz.Takip mesafesini artırın: Görüş mesafesi azaldığında, fren yapmanız gereken durumlar daha erken ortaya çıkabilir. Bu yüzden, diğer araçlardan daha fazla takip mesafesi bırakarak güvenliği artırabilirsiniz.Farları kullanın: Görüşünüzü artırmak için aracınızın farlarını kullanın. Hem diğer sürücülerin sizi görmesi için önemlidir hem de sizin önünüzü daha iyi görebilmenizi sağlar.Dikkatli ve sabırlı olun: Yağışlı hava koşullarında sürerken daha dikkatli olmanız önemlidir. Sürüş sırasında ani manevralardan kaçının ve diğer sürücülere daha fazla yol verin.Bu kaza, sürücülerin hava koşullarına uygun şekilde davranmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Kırıkkale'deki yetkililer, sürücülerin güvenliklerini sağlamak için dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda, sürücülerin hava durumu ve yol koşullarını dikkate alarak seyahat etmeleri tavsiye ediliyor.Kırıkkale'deki yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve kazanın ayrıntılarını belirlemeye çalıştığı belirtiliyor. ...
Yelda Kayhan
  BİZE ULAŞIN

  Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 596.Sokak No: 5 Kat: 3 Kırıkkale

  +90 (318) 224 34 34

  bilgi@kalehaber.net

  BİZİ TAKİP EDİN

  Kalehaber I Kırıkkale Haber - Kırıkkale Son Dakika Haber Kırıkkale haber,Kırıkkale son dakika haberleri ve güncel Kırıkkale haberleri,güncel Kırıkkale nöbetçi eczaneleri,hava durumu,namaz vakitleri,cenaze ilanları ve vizyondaki sinema filmleri Kalehaber.net'de!

  yüklenemedi

  kalehaber.net, Anadolu Ajansı abonesidir.

  © 2010-2023 Kale Haber Tüm Hakları Saklıdır.