Kale Haber

Sağlık

22 ARALIK PARAMEDİK GÜNÜ KUTLU OLSUN Anadolu Sağlık-Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 22 Aralık Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Acil Tıp Teknikeri olarak bilinen Paramediklerin sağlık sisteminin en önemli çalışanlarından olduğuna vurgu yapan Necip Taşkın, saha da özverili bir şekilde çalışanParamediklerin daha iyi şartlar altında görevlerini yapabilmeleri için moral ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu ve ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde verilebilmesi için canla başla çalışan Paramediklerin mesleki, sosyal ve ekonomik sıkıntılarına rağmen gece gündüz 24 saat özverili bir şekilde görevlerini yaptıklarına dikkat çeken Taşkın şunları söyledi: “Paramediklerin görev yaptığı istasyonların fiziki şartlarının günün koşullarına göre düzenlenmesini, yemek ve dinlenme gibi sosyal imkanların sunulması ve iyileştirilmesi;  ambulansların korunması, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, tıbbi malzemelerin dışarıdan gelecek etkilere karşı korunması vs. gibi olumsuzlukların giderilerek sorumluluk alanı içinde olmayan angarya işlerden kurtarılarak motivasyonlarının sağlanması, bunların yanı sıra ekonomik olarak desteklenmelerini sağlamak amacıyla taban ve teşvik ödemelerinin düzenlenerek aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Coğrafi şartlara meydan okuyarak yaz kış, gece gündüz demeden özverili bir şekilde görev yapan Paramedikler, ambulans kurşunlanması, asılsız ihbarlarla yıpratılmalarının yanı sıra kimi zaman hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyor, kimi zaman ülkemizin ağır trafik koşulları içerisinde görev yapmaya çalışırken ölümlü, yaralanmalı veya sakatlanmalı kaza riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Acil sağlık hizmetlerine müdahalede önemli rol üstlenen Paramediklerin önemi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Sağlık hizmetlerinde yetişmiş ve nitelikli insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Bu alandaki boşluğu hiç şüphesiz Paramedikler doldurmaktadır. Sahada çok zor koşullarda görev yapmaya çalışan, hastaların can güvenliğinin yanı sıra, en kısa sürede sağlık teşkilatlarına yetiştirebilmek için ekip halinde var gücüyle çalışan Paramediklerin, çalışma koşullarının, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesinitemenni ediyorum. Bütün Paramediklere sağlık, huzur ve başarılar dileyerek Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Günü’nü kutluyorum.” ...
Kale Haber
Yaşam Hastanesi Kadrosuna Yeni Bir İsim Daha Katıl... Diyetisyen göreve başladı Genç, tecrübeli ve başarılı bir isim diyet için Yaşam Hastanesi’nde  Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi kadrosuna yeni bir personel dahil oldu. Merve Yurtkuran hastanede Diyetisyen olarak danışanlarına sağlık hizmeti vermeye başladı.  KADROYA DAHİL OLDU Diyetisyen Merve Yurtkuran, 2021 yılında Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminde klinik hastalıklarda beslenme, anne ve çocuk beslenmesi, obezite tedavisi, toplu beslenme ve toplum sağlığı stajlarını tamamladı. Mezuniyet tarihi olan 2021 yılında Online Diyet Danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Yurtkuran 2022 Kasım ayından itibaren Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesinde diyet polikliniği, bariatrik cerrahi diyetisyeni, klinik diyetisyeni ve kurum mutfağı diyetisyeni olarak hizmet veriyor.   BAŞARILI BİR KARİYERİ VAR İş tecrübesi olarak online diyet ve beslenme danışmanlığı olan Merve Yurtkuran, hastalıklarda diyet tedavisi, anne-çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, vücut ağırlığı yönetimi alanlarında ve Si Profesyonel Sağlık Yönetimi Danışmanlığı konularında tecrübe sahibi. Ayrıca, Dr. Gürkan Kubilay öncülüğünde obezite tedavisi ve yönetiminin sağlanan klinikte 40 iş günü gönüllü staj yapan Yurtkuran, obezite ve diyabet öyküsü olan hastaların diyet tedavilerinin uygulanmasında ve kontrolünde görev aldı.  T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda stajyer olarak görev yaptı.   İYİ BİR TECRÜBEYE SAHİP Günlük 2500 kişilik yemek çıkaran merkezi kurum mutfağının işleyişinin düzenlenmesi, denetlenmesi, aylık menü planlarının oluşturulması, menünün kalori ve günlük gereksinmeyi karşılama miktarlarının Hesaplanması, mutfaktan çıkan ürünler için gerekli girdilerin satın alımı ve kontrolü, üretimin haccp şemalarına uygun işleyişinin kontrolü gibi görevler üstlendi. Ayrıca vücut ağırlığı kontrolü için diyetisyene başvuran kurum çalışanları için oluşturulan diyetlerde gözlemci olup yeri geldiğinde haftalık kontrollerini kendim yaptığım 21 iş günü süreli zorunlu staj gerçekleştirdi.   DİYET İÇİN DAVETTE BULUNDU Bunların yanı sıra gestasyonel diyabet sebebiyle klinikte yatan hastaların diyetlerinin oluşturulması, takibi ve bebek beslenmesi alanında çalışan uzman diyetisyenlerin yanında gözlemci olduğu gönüllü staj çalışmasına da katıldı. Bunlarla beraber bir çok alanda çok sayıda sertifika ve donanım belgesine sahip olan Diyetisyen Merve Yurtkuran, sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri ile bundan sonra Yaşam Hastanesi’nde görevini sürdürecek. Yurtkuran Diyetisyen olarak Yaşam Hastanesi’nde çalışmaya başlamış olmaktan dolayı memnun olduğunu ve Kırıkkalelileri beslenme, diyet ve konularda danışmaya beklediklerini söyledi. ...
Kale Haber
Kale Haber
KIRIKKALE SAĞLIK-SEN ACİL SAĞLIK HAFTASI ETKİNLİKL... Şube Başkanımız Recep AKDOĞAN Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle; Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İş Yeri Temsilcilerimiz ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sayın Dr.Kerim ÇOLAK, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Sayın Dr.Arif ÇAVDAR, Kırıkkale Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sayın Muhammet Ali TEKİNAY’ı makamlarında ziyaret ettiler.   Şube Başkanımız ve heyeti ayrıca gündüz mesaide görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları ile ve istasyonlarımızda nöbet tutan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarımız ile bir araya geldi. Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutlayan Şube Başkanımız Akdoğan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğu konuşmasında;“Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri afet, kaza ya da hastalık sonucunda acil yardıma ihtiyaç duyan hastalara hastane öncesi sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi, ilk tedavilerinin yapılması ve güvenli bir şekilde hastaneye nakledilmesini kapsar. Modern sağlık sistemlerinin temel yapı taşlarından birini oluşturan bu hizmetlerin esas amacı, hastaların morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasını sağlamaktır. Acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız da tıpkı yapılan işin önemi gibi hem sağlık sistemimiz, hem vatandaşlarımız için hem de Sağlık-Sen sendikamız için oldukça önem taşımaktadırlar.   Sağlık-Sen olarak kısıtlı zaman içerisinde fedakarca görev yapan acil sağlık hizmetleri çalışanlarımızın özlük ve mali haklarını koruma ve geliştirme adına gerçekleştirilen hizmetin daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamak için sendikal mücadelemizi özenle dikkatle ve ısrarlı bir şekilde gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bu ısrarlı hak mücadelelerimiz neticesinde   Son olarak 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile;   -          Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarımızın nöbet ücretlerinin artışları, -          Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının resmi bayramlarda da verilmesi, Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alması, -          Resmi ve dini bayram tatilleri sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına mevzuat çerçevesinde nöbet ücreti ödenmesi, -          Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 arttırılması, -          Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılmasıimkanı -          Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 arttırılması -          112 Acil Sağlık Çalışanlarımızın yemek bedellerinin kazanılması, (gündüz mesai yapan personelimizin de yemek ücretleri konusunda sendikal mücadelemiz devam etmektedir.) Kazanılmış haklarımızdan bazılarıdır.   Genel Merkezimizin T.C.Sağlık Bakanlığımız ile ısrarlı görüşmeleri neticesinde Birinci basamak sağlık çalışanlarımız için teşvik ödemeleri 1 Ekim tarihi itibariyle hayata geçirilmiştir. Bu gelişme de ayrıca memnuniyet verici bir gelişmedir.   Kıymetli mesai arkadaşlarım; gerektiğinde en sevdiklerinizden ayrılıp başka hayatların kurtarılması için 7 gün 24 saat muazzam bir özveriyle acil sağlık hizmetini sunmaktasınız. Sunmakta olduğunuz özverili hizmetleri büyük bir hayranlıkla izlemekteyim. Tüm stres ve zorluluklara rağmen yaptığınız iş sunduğunuz hizmet her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. İyi ki varsınız, her birinize çok teşekkür ediyor sizlerle birlikte cefakar ailelerinizin de haftasını kutluyorum.” şeklinde duygularını ifade etti. ...
Kale Haber
BİZE ULAŞIN

Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 596.Sokak No: 5 Kat: 3 Kırıkkale

+90 (318) 224 34 34

bilgi@kalehaber.net

BİZİ TAKİP EDİN

Kalehaber I Kırıkkale Haber - Kırıkkale Son Dakika Haber Kırıkkale haber,Kırıkkale son dakika haberleri ve güncel Kırıkkale haberleri,güncel Kırıkkale nöbetçi eczaneleri,hava durumu,namaz vakitleri,cenaze ilanları ve vizyondaki sinema filmleri Kalehaber.net'de!

yüklenemedi

kalehaber.net, Anadolu Ajansı abonesidir.

© 2010-2023 Kale Haber Tüm Hakları Saklıdır.